Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

E18-tunnel bør droppes

– Tunnelen under Sandvika bør tas ut av planen. Vi anbefaler at det utredes et alternativ der eksisterende Sandviksbro, eller en ny, består som E18 motorvei, skriver innsenderne.

– Tunnelen under Sandvika bør tas ut av planen. Vi anbefaler at det utredes et alternativ der eksisterende Sandviksbro, eller en ny, består som E18 motorvei, skriver innsenderne.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

I ny Nasjonal transportplan bør E18 vest for Oslo nedskaleres.

Regjeringens stortingsmelding om Nasjonal Transportplan gir klare signaler om at ambisjonene i byggingen av samferdselsinfrastruktur må gjøres mer edruelige. 

Pandemien og økt usikkerhet om økonomi og trafikkutvikling spiller en viss rolle, men det viktigste er nok at ambisjonene i forrige plan var altfor store. 

Nasjonal transportplan måles også opp mot en del verdier, hva som kan gå tapt i et for økonomisk/rasjonelt mål for tid og komfort. Det var et lærestykke innen reiselivsnæringen med den triste tunnelen under havet til Magerøya og Nordkapp, en brutal verdiforringelse av ett av verdens mest spektakulære reiselivsmål.

Pandemien vil med sikkerhet få konsekvenser for våre fremtidige reisevaner. Mye tyder på en større nedgang i arbeidsreiser og en tilsvarende økning i fritidsreiser. 

E18 fra Lysaker til Ramstadsletta er vedtatt i Stortinget, noe nedskalert i forhold til opprinnelige planer. Dette prosjektet er like fornuftig som det er ufornuftig å bygge ned veikapasiteten i Oslo nord øst. Prosjektet Lysaker-Ramstadsletta vil i tillegg gi Fornebu-området en betydelig bedre kommunikasjon ved nye kryssløsninger og tverrforbindelse mot det øvrige Bærum.

– Dette lokale veisystemet blir en større barriere mellom Sandvika og Kadettangen enn det som nå er tilfelle, skriver Didrik Hvoslef-Eide, som er oppvokst på Stabekk.

– Dette lokale veisystemet blir en større barriere mellom Sandvika og Kadettangen enn det som nå er tilfelle, skriver Didrik Hvoslef-Eide, som er oppvokst på Stabekk.

Foto: Wasim K. Riaz

Når vi kommer utenfor Ramstadsletta, stiller vi oss imidlertid svært kritiske til om videreføringen av E18 vestover bør gå i en 3,6 km tunnel under Sandvika, til 10–15 milliarder kroner. Tunnelen under Sandvika bør tas ut av planen.

Tunnelen under Sandvika bør tas ut av planen.

Hovedpoenget med å legge E18 i tunnel under Sandvika, er å bli kvitt motorveibroen. Så viser utredningene at om motorveibroen fjernes, kreves et kompakt veinett på bakkenivå. 

Dette veisystemet skal fungere som nødvendig avlastningsvei for E18 ved uhell i tunnelen. Dessuten trengs lokalveinettet fordi Sandvika er en betydelig destinasjon. 

Problemet er at dette lokale veisystemet blir en større barriere mellom Sandvika og Kadettangen enn det som nå er tilfelle.

Statens vegvesen er ute etter å spare kostnader i hele landet. Prosjektleder for ny E18 bebuder nå at det er aktuelt å la motorveibroen i Sandvika stå som utgangspunkt for lokalveinettet når tunnelen er der. 

Men da er hovedpoenget med tunnelprosjektet borte. Vi anbefaler at det utredes et alternativ der eksisterende Sandviksbro, eller en ny, består som E18 motorvei. Ferdselen på bakken går som nå, ikke mer barriere. 

Kjørbokrysset fungerer akseptabelt med den nye tilknytningen mellom E18 og ny E16. Kapasiteten på Sandviksbroen bør ikke bli større enn at trafikken flyter i den kommende tunnelen fra Ramstadsletta til Lysaker. De fleste vil nok foretrekke heller å stå litt i kø på Sandviksbroen enn i en tunnel. 

Utredningen må belyse kostnader ved de ulike alternativer. Vi antar cirka halvparten i vårt forslag.

Et overordnet mål for en videre utvikling av Sandvika bør være at den ivaretar sin opprinnelige identitet – med en relativt lav «hvit» bygningsstruktur mot sjøsiden, og at Kadettangen kultiveres som kommunens idretts- og badepark. 

Slik vi oppfatter området som «misligholdt» i dag, oppfordres kommunen til å utlyse en konkurranse blant landets dyktige landskapsarkitekter. Det er en mer fornuftig pengebruk enn å «fjerne» E18 og erstatte den med bare små kosmetiske utbedringer.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.