Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

E18 til besvær

ORDFØRER: Tore Opdal Hansen er ordfører i Drammen og 2.-kandidat til fylkestingsvalget for Viken Høyre. FOTO: DRAMMEN KOMMUNE

Det nye fylket, Viken, blir landets største med rundt 1,2 millioner innbyggere.

Viken fylke vil fra 1.1.2020 ha 51 kommuner. Vest for Oslo finner vi Bærum, nye Asker og nye Drammen. Tre kommuner som til sammen vil ha om lag 320 000 innbyggere. Disse tre kommunene vil utgjøre et solid tyngdepunkt i det nye fylket – og i Oslo-regionen. Dette tyngdepunktet er allerede en integrert del av Oslos bolig- og arbeidsmarked, bundet sammen med veier og skinner. Vikens hovedkontor blir i Sandvika.

Det er mange som i dag arbeidspendler ut fra Drammen i retning Oslo. Mange benytter det gode togtilbudet, med avgang fra Drammen hvert 10. minutt til Oslo, men det er også et betydelig antall arbeidspendlere som av ulike årsaker er henvist til å bruke privatbil. Dette skaper store utfordringer i Asker og Bærum, for det er der køen til Oslo starter.

Les mer på budstikka.no/debatt

En ny E18 har like stor trafikal betydning for bilister i Drammen som for dem som er bosatt i Asker og Bærum. Med sin store trafikkmengde og kø i rushtiden er ferdsel langs E18 vest for Oslo i dag en både tidkrevende og uforutsigbar øvelse.

E18 deler i dag så vel Asker som Bærum kommune i to på en lite elegant måte. Dette er direkte til hinder for en god byutvikling, for eksempel i Sandvika. Sett i et byutviklingsperspektiv er det tragisk å være vitne til hvordan dagens E18 ligger som en barriere mellom Sandvika sentrum og den vakre kystlinjen et par steinkast unna.

Budstikka mener: E18-innløsningen må starte opp igjen

Planene om ny E18 gjennom Vestkorridoren har ligget lenge nok i vannskorpen. Vertskommunene Asker og Bærum, som må tåle belastningen dagens trase medfører, har ventet lenge nok. Også vi i Drammensregionen, arbeidspendlere og ikke minst næringslivet, har ventet lenge nok på å slippe kø, kork og kaos morgen og kveld.

Nå må vi sikre at arbeidet med ny E18 følger oppsatt fremdriftsplan. Hvis noe skal endres i så måte, må det være å fremskynde ferdigstillelsen av dette helt nødvendige samferdselsprosjektet.


Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.