Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

E18 – må det være så vanskelig?

Slik er nye E18 ved Strand planlagt. Det er her Høviktunnelen skal starte, i retning Sandvika.

ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Spørsmål om E18 fra Lysaker til Høvik har virkelige åpnet for en debatt med store følelser. Mange av debattantene fremstår som om de skulle være de eneste som forstår noe. Andres motiver trekkes ikke bare i tvil. Motpartene fordømmes også uten forbehold.

Hans Rugset er en av dem. Han vil ha rimeligere kollektivløsninger, klimavennlige alternativer for godstransport og ekspress-sykkelveier. Han tror at Fornebu kan bygges ut med 7.000 nye boliger uten tanke på at noen vil bruke bil for å komme dit. Han er dessuten kritisk mot høye bompenger. Men er det så enkelt?

E18-prosjektet er blitt dyrt, men det skal tilfredsstille mange hensyn. Veien skal være trafikksikker Den skal ikke plage nærområdene. Kollektivtrafikken skal få bedre vilkår fra Bekkestua til Oslo og Fornebu. Lysaker kollektivterminal skal ha rom for å bli effektiv og attraktiv. Busser skal skilles fra biler og syklistene skal få en rask og trygg løsning i et område med høydeforskjeller og elvekryssing. Prosjektet er en del av byutviklingen fra Oslo og vestover mot Sandvika og Asker der man venter stor byvekst i fremtiden. Veianlegget skal vare i minst 60 år. Alt må gjøres solid og ordentlig. Den beste ekspertisen fra offentlig og privat sektor er trukket inn. Når noen med et pennestrøk vil forkaste alt som er gjort, tyder det på en stor porsjon arroganse og ikke lite forakt for andres kunnskap og arbeid.

Må E18 ha en fylkeskommunal bompengegaranti? Nei, det er jo noe staten fant på som et svar på at regionale myndigheter hadde det mer travelt enn staten når det gjaldt veibygging. I et forsøk på å stagge lokale og regionale myndigheter krevde staten først finansiering ved bompenger. Da det ikke hjalp, begynte staten å kreve økonomisk engasjement fra fylkeskommunene. Staten trenger ikke stille krav om slik garanti.

Det er likevel en stor bekymring om Oslopakke 3 faller fra hverandre. Pakken er en avtale der rollene for staten, fylkene og kommunene er regulert etter langvarige forhandlinger mellom aktørene. Dersom man akseptere at Viken kan gå fra en avtale, betyr det i så fall at avtaler ikke lenger kan inngås med organisasjoner som er styrt av en politisk valgt ledelse? Det vil være en fryktelig konklusjon. Det kan ingen være tjent med.

Må E18 ha en fylkeskommunal bompengegaranti?

Bekymringene knyttet til bompengenivået er reell. Elbiler blir nå favorisert med lave bompenger. Det har det vært enighet om. Det har vært bred enighet om at overgang mot utslippsfrie biler burde fremskyndes med økonomiske og andre insentiver, men det skal også være en viss rettferdighet. Elbiler tar like mye plass som andre biler, de er gjennomgående tyngre og de sliter minst like mye på veiene. Etter hvert som overgang til ikke fossil drift er gjennomført, bør justering av avgiftene for elbiler føre til at bomavgiftene ikke blir så store som man nå kan regne seg frem til.

Konklusjonen er at det er virkelig mange gode grunner til at Stortinget nå gir grønt lys for bygging av ny E18 fra Lysaker til Høvik med tilhørende kollektiv- og sykkelanlegg, selv om prosjektet er dyrt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.