Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

E18 er viktigst

En ny E18 er svært viktig for samfunnsutviklingen i Asker, skriver Høyres Cecilie Lindgren.

Foto: KARL BRAANAAS

E18 er Asker Høyres viktigste samferdselsprosjekt.

I Budstikkas kommentar lørdag 7. desember skrives det om en ringvei til begjær eller besvær, og det siktes til planene om ny E134.

Artikkelen gir grunnlag for å stille spørsmål omkring prioriteringen av samferdselsprosjekter. Jeg ønsker derfor å være tydelig på at E18 er Asker Høyres viktigste samferdselsprosjekt, fordi bærekraftsgevinstene ved en ny E18 er av en helt annen størrelse for utviklingen av Asker-samfunnet enn noen andre prosjekter.

Bærekraftsgevinstene dreier seg om alle tre dimensjonene, både fremtidig miljø- og klimamessig, sosial og økonomisk bærekraft. Jeg vil nedenfor redegjøre for noen av gevinstene ny E18 vil gi Askersamfunnet.

Ny E18 vil gi oss sikrere skoleveier og fjerne støv, støy og skader. Ny E18 vil føre pendlertrafikken ut av tettstedene våre, det vil skape trygge lokalveier og skoleveier. Vi har en plikt til å jobbe for god helse og trygge oppvekstmiljøer i hele den nye kommunen vår. Det er en betydelig andel av våre innbyggere som er berørt. Det dreier seg om lokalsamfunn på Nesøya, Billingstad, Nesbru, Holmen og rundt hele Asker sentrum.

Røykenveien må utbedres og legges i tunnel fra Asker sentrum. Røykenveien er bygget for en annen tid og trenger nye løsninger for økt sikkerhet og satsing på sykkel og kollektivtransport. Røykenveien er svært viktig for samfunnsutviklingen av Asker kommune. En utbedring av Røykenveien avhenger av fremdriften på E18-prosjektet.

Ny E18 vil med en egen busstrasé gi helt nye og etterlengtede muligheter

Ny E18 vil legges i tunnel under Holmen og Asker sentrum og vil følgelig gi helt nye muligheter for tettstedsutviklingen langs E18, og vil gi Asker som kommune muligheter for å planlegge befolkningsveksten nær knutepunktene og skape bærekraftige lokalsamfunn for fremtidige generasjoner.

Ny E18 vil med en egen busstrasé gi helt nye og etterlengtede muligheter for flere til å benytte kollektivtransport. Det er i dag befolkningsrike deler av Asker som ikke har mulighet til å benytte kollektivt for å løse en hverdag fylt med gjøremål.

E18 er angitt i Askers klima-, energi- og miljøplan som den største barrieren for overgangen til mer bruk av sykkel. Ny E18 med egen sykkeltrasé gir en fornyet struktur tilrettelagt for økt bruk av sykkel.

Asker skal jobbe for etablering av 12 000 nye arbeidsplasser frem til 2032 og næringslivet peker på utbedring av samferdselsløsningene som viktig for videre utvikling.

I avtalen mellom samarbeidspartiene i Asker følger det at alle partiene skal jobbe for at ny E18 fra Lysaker til Drengsrud blir gjennomført som planlagt i Nasjonal transportplan, med egen kollektiv- og sykkelvei og at ny E18 skal kobles til Røykenveien i tunnel. Vi skal videre starte regulering av ny Røykenvei i perioden.

For Høyre er fjorden som ferdselsåre også et prioritert område, da vi har stor tro på de mulighetene det gir for et utslippsfritt alternativ og er viktig for utviklingen av at hele nye Asker vil kunne bidra til enklere og klimavennlig reise til og fra jobb.

Viken Høyre har programfestet E18 som sitt viktigste samferdselsprosjekt, derfor vil Asker og Bærums representanter være helt sentrale for å sikre fremdrift også i fylkestinget i perioden.

Vi har i dag en foreldet infrastruktur. Høyre er garantist for vårt største miljøprosjekt ny E18 og tar ansvar for en bærekraftig utvikling av Asker for fremtidige generasjoner.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.