Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

E18 – Bærum er taperen

– Vårt alternativ vil la seg forene med en god utvikling av Høvik, skriver Hans Rugset i Bærum MDG. Her med partikollega Signe Bakke Søberg på broen over E18 på Høvik.

Foto: KARL BRAANAAS

Stortinget har nå vedtatt det reviderte E18-prosjektet. En forutsetning for vedtaket er at det vedtas lokale garantier for bompengeinntektene. Nå mangler i praksis kun garantien fra Bærum kommune på 3,5 milliarder kroner. Den skal behandles i kommunestyret 23. september.

Før vi kan fatte en slik beslutning, må vi ha nok og riktig kunnskap om hvilket prosjekt vi faktisk garanterer for. Ut fra «hyllestene» til prosjektet i Budstikka fra motorveipartiene Høyre, Senterpartiet, Venstre og Arbeiderpartiet kan noen kanskje tenke at prosjektet har blitt bedre etter at det ble revidert. 

Det kommer an på øynene som ser.

Alle lokalveier, sykkelveier og kollektivløsninger mellom Strand og Ramstadsletta er nå tatt helt ut av prosjektet. 

Men så lenge Høviktunnelen fortsatt skal bygges, trenger vi en firefelts avlastningsvei gjennom Høvik og løsninger for kollektivtransport og syklister. 

Forskjellen er at Bærum kommune nå får ansvaret for alt dette. «Kostnadsbesparelsen» på 1,5 milliarder kroner er i praksis å velte disse kostnadene over på Bærum kommune.

Hva innebærer så dette i praksis? All regulering av veier, sykkelveier og kollektivløsninger på Høvik må starte på nytt og tar minst halvannet år. Byggingen kan tidligst starte etter at motorveien er ferdig en gang etter 2027.

Venstres drømmer om en «byutvikling» på Høvik, som var deres hovedbegrunnelse for å støtte motorveien, er nå i det blå – uten finansiering og uten planer for grunnleggende infrastruktur.

Hva så med kollektivtransporten? Jo, «kollektivfeltet» i utgående retning er ifølge Vegvesenet også tenkt brukt til «tungbiler», altså lastebiler over en viss størrelse. 

Vegvesenet har også uttalt at et utgående kollektivfelt ikke vil fungere før trafikken er redusert med minst 20 prosent. Utprøving av kollektivfelt i 2017 ble avlyst etter seks uker på grunn av køer langt ned i Festningstunnelen. Muligheten for at det blir et rent kollektivfelt her er dermed liten.

Vårt alternativ med å beholde dagens vei, men lage en helhetlig sykkelvei gjennom området, miljølokk på Høvik og kraftige støydempingstiltak vil la seg forene med en god utvikling av Høvik. 

Vi ser for oss en begrenset utvikling hvor lokalsenteret rustes opp og gir plass til nye nærtjenester og tilbud til innbyggerne i området, samt at det bygges noen nye boliger.

Da trenger vi heller ikke nytt lokalveinett eller andre omfattende investeringer i infrastruktur slik regjeringens prosjekt fremtvinger. En omregulering vil ta noen år, men vi slipper årevis med svært omfattende veiarbeider, enorme tunnelmasser som må dumpes og kaos på veiene. 

Alt i alt vil vi med vårt alternativ få på plass gode løsninger lenge før regjeringens løsning vil bli realisert.

Den politiske ledelsen i Bærum har spilt kortene dårlig ved å insistere på at motorveien skal bygges nå. Bærum kommune blir den store taperen. Det er på tide å stoppe opp, tenke nytt og vurdere alternativene. 

Vi har ingenting å tape på det lenger.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.