Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

E16 og Vøyenenga

TRAFIKKMASKIN: – Nå sluser rundkjøringen ikke bare bilister som skal til Vøyenenga, men de som skal til Brenne, Skui, Sollihøgda og deler av Rykkinn. Gjennom rundkjøringen skal også de som skal til Kirkerud og deler av Hamang. Nå skal også trafikk til Rud, Dønski, Bærums Verk, Gjettum, Kolsås, Haslum og Bekkestua innom rundkjøringen på Vøyenenga, skriver Jeanette Slettvold Haugen.

Trafikk. Jeg er fra Vøyenenga, min familie har bodd her i generasjoner.

Husene har stått like lenge, lenge før veinettet er slik det er i dag.

Fra disse eiendommene er det tatt til vei, fortau og gang- og sykkelvei i flere omganger. I hvert fall tre ganger i løpet av mitt liv og også før det.

Sist det ble tatt, var det med uttalelse om at Skuiveien/Ringeriksveien skulle være en miljøvei. Slik å forstå at trafikk på disse veiene skulle være nødvendig trafikk, til eiendommer som ligger langs strekningen.

Fartsgrensen skal være 50, legg merke til skal, det overholdes ikke!

Les også: Klarer ikke stoppe sauer fra å gå langs E16

Ved henvendelse til Statens vegvesen og Bærum kommune i dag om at de har lovet miljøvei på denne strekningen stiller de seg uforstående til dette.

Hvorfor kan vi ikke på strekningen Vøyenenga-Skui få fartsdumper slik de har i Nadderudveien?

Tunnelene på Brenne og Skui kom, og vi tenkte dette kom til å være svært positivt for oss på Vøyenenga, da gikk jo all tungtrafikk og unødvendig trafikk på E16.

Men gleden ble kortvarig da Brennetunnelen og Skuitunnelen til stadighet er stengt nattetid visstnok grunnet vedlikehold, og nå også grunnet trekking av ledninger, har blitt oss fortalt.

Disse tunnelene må være svært godt vedlikeholdt. Jeg stusser over at ikke Hamangtunnelen, som også ligger på strekningen, krever slikt vedlikehold.

Dette gjør at vi fortsatt har «gleden» av all tungtrafikk nattetid gjennom Vøyenenga og oppover mot Skui.

Så ble det vedtatt utbygging av E16. Fint, positivt, kanskje får vi nå mindre trafikk.

Kjekt for alle som skal på fjellet, for tungtrafikk og yrkessjåfører å nyte bedre veier.

Lite visste vi at i de årene som det bygges, skal all trafikk sluses gjennom rundkjøringen på Vøyenenga.

Denne rundkjøringen er nå som en trafikkmaskin å regne. Her går det biler konstant, dag og natt.

Nå sluser rundkjøringen ikke bare bilister som skal til Vøyenenga, men de som skal til Brenne, Skui, Sollihøgda og deler av Rykkinn, for de stopper gjerne innom butikken på Vøyenenga på vei hjem eller i helgene.

Gjennom rundkjøringen skal også de som skal til Kirkerud og deler av Hamang, for avkjøringen de har benyttet seg av tidligere er stengt.

Vi er ikke ferdige. For en ukes tid siden stengte avkjøringen fra E16 retning Hønefoss mot Sandvika på Tangen, så nå skal også trafikk til Rud, Dønski, Bærums Verk, Gjettum, Kolsås, Haslum og Bekkestua innom rundkjøringen på Vøyenenga for å komme seg til sin destinasjon.

Hvorfor i all verden kan ikke andre veier også fungere som avlastningsveier? Hvorfor kan ikke de som skal til Bærums Verk og Bekkestua, kjøre om Rykkinn og Bryn?

På Vøyenenga er det også store utbygginger, som Vøyen hageby med cirka 250 nye boenheter.

Dette har også innvirkning på trafikken, både at det er nye beboere som ferdes og anleggstrafikk i forbindelse med utbyggingen.

Barna som bor på Vøyenenga, går på Skui skole. For å komme seg dit må de krysse Skuiveien for å ta skolebussen.

Med så mye trafikk er dette overhodet ikke en trygg skolevei.

Daglig, flere ganger om dagen skriker det i bremser og tuter i horn i rundkjøringen og ved fotgjengerovergangene i Tanumveien og Skuiveien.

Det er et under at det ikke har skjedd noen alvorlige ulykker her enda. Jeg ble selv nesten kjørt ned her da jeg med barnevogn skulle krysse Skuiveien.

Når det gjelder støy og støv, kan vi ikke ha vinduene åpne. Etter én dag kan vi vaske bort et tykt lag med sort støv fra veien i vinduspostene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Støyskjerm har vi henvendt oss til både Vegvesenet og kommunen angående, men svarene vi har fått er enten bare svada eller fraværende.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler