Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Du kan påvirke eldreomsorgen

At velferdsteknologi er en billigere løsning enn sykehjemsplass, kan bli en farlig snubletråd, advarer Bærum Høyres Tone Strand Molle.

Foto: Karl Braanaas

Bærum er en god kommune å bo i. De folkevalgtes oppgave er å være pådrivere slik at den blir enda bedre. Det starter med at flest mulig av oss bruker stemmeretten. Så langt tilbake som jeg kan huske, har eldreomsorg vært et hovedtema i valgkampen. Det snakkes med utestemme om rammebetingelser og langsiktige mål – i de siste par valgkampene også om hvem som skal tillates å være tjenesteleverandører. For meg personlig er én ting annerledes denne gangen: Jeg har helt fersk erfaring med eldreomsorgen i Bærum og vet hvordan den fungerer i praksis.

Budstikka har omtalt flere triste enkeltsaker der de pårørende påpeker svikt. Det er åpenbart at disse tilfellene skulle ha vært håndtert annerledes. Jeg oppfordrer imidlertid Budstikka til å formidle hele bildet: Bærum er en sterk og solid kommune som viser omsorg for alle. Det er godt å bli gammel her.

Som pårørende har jeg hyppig kontakt med Gullhaug bo- og behandlingshjem som Norlandia drifter på vegne av Bærum kommune. Høy profesjonalitet, stor omsorgsevne og mye glede preger hverdagen der. De fleste beboerne stortrives. Jeg blir både rørt og imponert når Norlandias personell på en omsorgsfull måte og i samarbeid med de pårørende legger til rette for at «livets solnedgang» skal bli vakker. Slik jeg ser det, er Bærum her kommet langt når det gjelder å implementere «Leve hele livet» – regjeringens kvalitetsreform i eldreomsorgen.

Diskusjonen om de såkalte velferdsprofitørene er etter mitt skjønn et blindspor. Eldreomsorg blir i fremtiden et stort og tungt løft for samfunnet, og det er behov for både offentlige, ideelle og private aktører. Aps Hadia Tajik var nylig på reise for å studere de «svenske tilstandene» som visstnok oppstår når private tilbydere slippes til. Hun kunne ha skaffet seg kortreist erfaring ved å se på norske tilstander her hos oss i Bærum. Brukere og pårørende er mest opptatt av det som skjer i hverdagen. I denne valgkampen har flere stått frem i mediene og lavmælt fortalt om sin positive erfaring med private leverandører. De bruker innestemme.

Jeg håper at mange, mange flere enn meg har hatt gode møter med kommunens eldreomsorg. Når jeg kjemper for en plass i kommunestyret, er jeg opptatt av behovstilpassede tilbud. Å bo hjemme så lenge som mulig er ikke alltid det beste. Det burde være unødvendig å påpeke, men eldre er like forskjellige som alle andre. Velferdsteknologi presenteres i dag som fremtidens løsning, men den har sine klare begrensninger og er ingen universalløsning.

Teknologien vil være til stor glede for relativt friske eldre med godt nettverk. Den vil hjelpe dem til å bo lengst mulig hjemme. Er man ensom og lite mobil, stiller det seg annerledes. Da kan en institusjonsplass være å foretrekke. Den betyr trygghet, sosialt samvær, felles måltider og delt hygge. Vi må ikke akseptere at eldre i praksis isoleres i sine hjem og fratas sosial kontakt og fellesskap. Det kan bli teknologiens bivirkning dersom den ikke brukes med klokskap. At velferdsteknologi er en billigere løsning enn sykehjemsplass, kan bli en farlig snubletråd.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.