Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Digital skolehverdag

MED BRETT: – Nettbrettet kan brukes i alle fag, elevene kan jobbe kreativt både i de tradisjonelt kreative fagene og i de mer teoretiske fagene, skriver innsenderne. Her elever på Vøyenenga ungdomsskole forrige skoleår. Fra venstre Jemima Mambo, Ancho Thamo, Melisa Yallur, Martina Hæreid Steen og Anne Torgersen. Foran med iPad: Thea Ueland.
MED BRETT: – Nettbrettet kan brukes i alle fag, elevene kan jobbe kreativt både i de tradisjonelt kreative fagene og i de mer teoretiske fagene, skriver innsenderne. Her elever på Vøyenenga ungdomsskole forrige skoleår. Fra venstre Jemima Mambo, Ancho Thamo, Melisa Yallur, Martina Hæreid Steen og Anne Torgersen. Foran med iPad: Thea Ueland.

Nettbrett. Bærum kommune gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse om hvordan foresatte opplever skolens bruk av nettbrett i undervisningen og eget barns bruk av nettbrett i skolearbeidet.

Vi erfarer at det et stort engasjement i foreldregruppen, og et ønske om å bidra til utviklingen med tilbakemeldinger og råd knyttet til læring, ergonomi og hjem-skole-samarbeid.

Les også: Sandvika fører an i digitaliseringen

Les også: Endret spørsmål i undersøkelse om iPad

Les også: iPad i skolen

Resultatene fra undersøkelsen vil inngå i kommunens helhetlige arbeid med å evaluere, kvalitetssikre og videreutvikle bruk av nettbrett i skolen.

Våre elever, lærere og skoleledere driver endringen fremover, men vi trenger også å ha med de foresatte i denne utviklingen.

Vi trenger og setter pris på foresattes spørsmål, innspill og erfaringer i den videre utviklingen av Digital skolehverdag.

De foresatte er en viktig nøkkel. Det er de foresatte som kjenner sitt barn best, og det er mye kompetanse der ute som vi ønsker hjertelig velkommen inn i skolen.

Et tett og godt samarbeid mellom skole og hjem er viktig for å kunne utvikle oss i riktig retning til beste for elevene.

Digitale ferdigheter kom inn i den norske skolen som en av fem grunnleggende ferdigheter med Kunnskapsløftet i 2006.

Fra januar 2015 gjennomførte kommunen to piloter med nettbrett 1:1 i 15 skoler med påfølgende evaluering.

Et enstemmig kommunestyre vedtok i juni 2017 at nettbrett 1:1 skulle innføres ved alle grunnskoler i kommunen.

Denne beslutningen løfter skolen inn i det 21. århundre der læring og læringsomgivelser er knyttet opp til den teknologiske utviklingen i samfunnet og mulighetene denne åpner for.

Barn og unge har rett til å lære digitale ferdigheter som legger til rette for deltagelse i en digital hverdag.

Bærumsskolen skal gi elevene kompetanse for fremtiden, og læringen skal være motiverende og relevant.

Opplæringen må handle om hvordan man samarbeider, kommuniserer og tenker. Å oppøve kreativitet, kritisk tenkning, lære seg problemløsing og ta avgjørelser om hvilken metode man skal bruke for å løse en gitt oppgave er nødvendig for å delta i et stadig mer digitalisert samfunn.

Bærumsskolen er i stor endring som følge av digital skolehverdag, og mye av endringen kommer innenfra.

Lærere og skoleledere går inn i samtiden og fremtiden der bruk av teknologi er naturlig i elevenes opplæring og der bruk av teknologi omsettes til god pedagogisk praksis.

Lærerrollen er i endring i takt med den teknologiske endringen i samfunnet, og det profesjonelle lærerfellesskapet får nå muligheter de ikke har hatt tidligere.

Lærerne har fått verktøy som åpner for mer variasjon av egen undervisning og en mer differensiert og mangfoldig praksis for alle elevgrupper.

Elevene i Bærumsskolen har rett til opplæring med en lærer som har oppdatert teknologisk kunnskap og kompetanse.

Lærernes kompetanseutvikling er sentral, og den skal ha fokus over tid. Vi har utviklingsorienterte lærere og skoleledere som har grepet mulighetene og utfordringene som ligger i å ta i bruk nye digitale verktøy på en god måte.

Kompetanseutvikling står høyt på agendaen i profesjonsfellesskapet, enten det er på den enkelte skole eller mellom skolene.

Når digitale verktøy brukes målrettet med godt utviklet innhold vet vi at den stimulerer, motiverer og engasjerer elevene.

I Bærumsskolen har vi valgt nettbrett som elevenes primære digitale enhet. Nettbrettet kan brukes i alle fag, elevene kan jobbe kreativt både i de tradisjonelt kreative fagene og i de mer teoretiske fagene.

Den teknologiske utviklingen går fort, og det er viktig at vi som skole vurderer hvilke verktøy som vil være formålstjenlige i fremtiden.

Ved innføring av Digital skolehverdag i Bærum kommune skal opplæringen ved alle våre grunnskoler være fremtidsrettet.

Derfor trenger vi innsikt i foreldrenes opplevelse av nettbrett-bruken.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er viktig for at vi skal lykkes i å forberede dagens elever til morgendagens arbeidsliv gjennom læring i teknologirike omgivelser.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.