Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Digital skolehverdag i Bærumsskolen

NETTBRETT: – Bruk av nettbrettene synes å bidra til inkludering i læringsfellesskapet, og vi legger merke til at bruk av nettbrett i opplæringen spesielt ser ut til å styrke guttenes læring. Elever og lærere beskriver også en mer effektiv lærings- og arbeidshverdag, skriver innsenderen.
NETTBRETT: – Bruk av nettbrettene synes å bidra til inkludering i læringsfellesskapet, og vi legger merke til at bruk av nettbrett i opplæringen spesielt ser ut til å styrke guttenes læring. Elever og lærere beskriver også en mer effektiv lærings- og arbeidshverdag, skriver innsenderen.

Satsing. Hele samfunnet går gjennom en digital transformasjon, det gjelder også for skolen.

Digitale ferdigheter skal styrkes ytterligere i alle fag ved innføring av nye læreplaner i 2020.

Les også: 43 prosent bekymret: Ber om bedre sikkerhet for de små

Les også: Ipad-rapport: – Ikke bra nok for ungdomstrinnet

Det er vår oppgave som skoleeier å tilby elevene den opplæringen de trenger i videre utdanning, yrkeslivet og som borger i et demokrati.

Bærum kommune har nettopp mottatt ny rapport fra andre evaluering av «Digital skolehverdag».

Vi søker hele tiden å utvikle både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap for kontinuerlig å justere arbeidet og veivalgene vi gjør.

Det er derfor viktig for oss som skoleeier å få god innsikt i hvordan innføring av nettbrett i Bærumsskolen påvirker elevenes læring og trivsel.

Evalueringen konkluderer med at det er en positiv, forsiktig utvikling og kvalitetsforbedring av den pedagogiske bruken av nettbrett i Bærumsskolen.

Dette gir grobunn for optimisme for fremtidens digitale borgere.

Det er gledelig å merke seg at bruk av nettbrettene synes å bidra til inkludering i læringsfellesskapet, og vi legger merke til at bruk av nettbrett i opplæringen spesielt ser ut til å styrke guttenes læring.

Elever og lærere beskriver også en mer effektiv lærings- og arbeidshverdag.

Ansvaret for at elevene i Bærum får nødvendig opplæring for fremtiden deler vi med foreldrene. Derfor er et tett og godt samarbeid mellom hjem og skole viktig.

Det er gledelig å se at resultatene fra foreldreundersøkelsen viser at om lag to tredjedeler foreldre er helt eller delvis enig i at eget barn har fått utviklet sin digitale kompetanse i stor grad, og at bruken av nettbrett har en positiv påvirkning på eget barn og unges læringsarbeid.

Mange foreldre oppgir også at de har blitt mindre skeptisk til nettbrett med tiden.

Evaluering er grunnlag for videreutvikling, og det er flere funn i evalueringen vi nå går i dybden på.

Et viktig funn er at bruken av nettbrettet synes å fungere bedre på barneskolene enn på ungdomsskolene.

Mulige årsaker kan være ulik pedagogisk praksis på barnetrinnet og ungdomstrinnet, økte faglige krav og generelt lavere motivasjon på ungdomstrinnet.

Dette vil vi undersøke nærmere.

Evalueringen viser at vi også må se tilgangen til tastatur og hodetelefoner.

Videre ser vi at det stilles spørsmålstegn ved elevenes håndskrift. Skolene følger læreplanverkets kompetansemål og krav om at alle elever skal ha en funksjonell håndskrift.

Litt over halvparten av foreldre i undersøkelsen oppgir at de er bekymret for eget barns totale skjermtid.

Selv om vi med nysgjerrighet ser at den bekymringen er lavest blant foreldre ved de skolene med lengst fartstid, er dette noe skole og hjem fortsatt må gi fullt fokus.

Det store flertallet på 83,5 prosent oppgir at eget barn ikke har opplevd helseplager på grunn av nettbrettet. Samtidig er det en andel på 16,5 prosent som oppgir det motsatte.

Selv om undersøkelsen Ungdata junior viser at det ikke er noen forskjell mellom elevenes egenrapporterte helseplager på nettbrettskoler og skoler som ikke har nettbrett, tar vi ergonomi på alvor.

Vi jobber derfor sammen med fysioterapeutene i kommunen om å fremme varierte og gode arbeidsstillinger for elevene våre.

I den offentlige debatten blir forskningsbasert kunnskap om hvorvidt digital teknologi gir økt læringsutbytte ofte etterspurt.

Hva mener vi med læringsutbytte og hvordan måler vi det?

Dette er ikke enkelt i en tid hvor fremtidens skole på mange måter er i støpeskjeen.

Det som skal støpes om, er nettopp forståelsen av hva læring er og hvordan man best organiserer skolen som læringsarena.

Omstilling og endring tar tid. Digital skolehverdag har kommet et stykke videre, men det gjenstår fortsatt mye hardt, tålmodig pedagogisk utviklings- og oppfølgingsarbeid for å nå målsettingene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Fra høsten intensiverer vi arbeidet med ytterligere kompetanseutvikling, videreutvikling av pedagogisk praksis, økt tilgang til digitale læremidler og forebygging av digital mobbing.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.