Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Dialog med politikerne?

Unn Orstein forklarer hva som ligger bak at hun hevdet at kommunen ranet Asker Skiklubb for 300-400 millioner kroner.

Foto: Knut Bjerke

Ord har konsekvenser. Et ord kom i en presset situasjon fra mitt indre da Rådmannen avskjærte for kommentarer i sitt Føyka–Drengsrud infomøte 16.09 på tross av møteinvitasjonen og mange politikere tilstede. Ordet var ikke høvisk. Situasjonen som utløste ordet var ikke høvisk. Budstikka fikk en overskrift. Rådmannen benytter ordet til en ny runde.

Mange gode folk har forsøkt å få til en bedre avtale. Forhandlingsutvalg gjorde et forsøk og kommunen forlot forhandlingsbordet. Styret, som er organet over utvalget, gjorde et forsøk da gode klubbfolk trådde til og hjalp styret. Det ble utarbeidet et forslag til revidert avtale i sommer. Kommunen sa nei til å lese forslaget. Styret har sendt forespørsel til politikerne og fikk et kontant nei fra øverste politiske ledelse - uten politisk drøfting.

Kommunens framstilling av saken i egen avis, via Facebook, glanset brosjyre, media og i offentlig møte er forsøkt korrigert av fagfolk. Det har gitt noen resultater og en tilleggsavtale.

Risikoen ved ja til salg er stor for idretten og for skiklubben. Selvfølgelig er det besnærende med et nytt anlegg om 6-7 år. Mange, med meg, har trodd at det kan bli bra og derfor har jeg brukt av min tid og kunnskap. Drengsrud har likevel begrensninger, ingen utvidelsesmuligheter og behov for dispensasjoner.

Kommunen tar en stor risiko. Vårt forslag til revidert avtale reduserer kommunens risiko.

Å argumentere mot rådmannen trenger mye spalteplass og hører hjemme i en dialog. Notater er laget. En kortversjonen er at Askerparken består av bekkedal med hensynsone, turvei for allmenheten og fotballstadion. Skiklubben eier 9 mål og eier mer enn 50 prosent av dagens anlegg. Klubben eier 41 mål på flaten som kan selges, totalt 50 mål. Askerparken er uforandret i reguleringsprosessen bortsett fra muligheten til en større stadion. Plan- og bygningsavdelingens krav til uteareal dekkes innenfor Eiendommen som selges. Kravet på 50 m2/bolig er høyt i forhold til andre omkringliggende prosjekter.

50/50 fordeling utfordres, fordi Elvely ikke belastes med en andel av grønnstrukturen i Askerparken. Kommunen er stor grunneier på Elvely sammen med private grunneiere.

50/50 utfordres fordi kommunen forsvarer seg med ansvar for risiko. Risikoen er stor og unødvendig.

Kommunen påroper seg en moralsk rett som ikke har presedens

Politikerne ble fortalt i april at kommunen har en juridisk rett, men innrømmet som feil pr brev til Skiklubben. Kommunen påroper seg en moralsk rett som ikke har presedens. Askerparken er dobbelt så stor som eiendommen hvor Skiklubben eier 86 prosent.

Avtalen kan resultere i «tvangssalg» som gir et overskudd på ca 150 millioner kr som må brukes i driften av fotballområdene. Kommunen har siste uken hevet taksten med ca. 200 millioner kroner for å fremstille økonomien for Skiklubben i et så godt lys som mulig.

Kommunen tilbyr seg å eie/disponere fotballbaner og friidrettsbanen – men da er klubben i prinsipp blitt et klubbhus ved kommunale anlegg med alt det innebærer av søknader og usikkerhet. Er det entusiasme blant frivillige til å opprettholde en organisasjon uten ildsjeler? Skal fagfolk skremmes til taushet? Har samfunnet økonomi til å bygge nytt når eksisterende baner kan rustes opp for små beløp?

La kjøper bygge Drengsrud på fastpris hvis vi selger. Fortell ikke kjøper minimum salgssum. Hvilke private grunneiere lager slike avtaler?

Hvor er arealene for fremtidens ungdom hvis vi ikke satser på Føyka og Drengsrud? Vinn-vinn løsningen for økt banekapasitet for fotball på kort og lang sikt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.