Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Dialog etter koronaens tid

– Vi mener det blir ekstra viktig å få gjennomført dialogmøtene så snart det lar seg gjøre også for å fange opp ettervirkningene av og erfaringene fra pandemien, skriver disse medlemmene av utvalg for velferd i Asker kommune.

– Vi mener det blir ekstra viktig å få gjennomført dialogmøtene så snart det lar seg gjøre også for å fange opp ettervirkningene av og erfaringene fra pandemien, skriver disse medlemmene av utvalg for velferd i Asker kommune.

FOTO: PRIVAT

Innbyggermedvirkning og medborgerskap er av Asker kommunes satsingsområder, og det jobbes godt på alle nivåer med å utvikle måten man jobber på og jobber sammen. 

Noen områder er likevel svært påvirket av pandemien slik at noen oppgaver må utsettes, noe vi forstår godt, det er krevende tider. Men vi er optimistiske for utviklingen i 2021 og fremmet, i møte 23. mars, derfor forslag om å gjennomføre i september/oktober de avlyste dialogmøtene innen velferdsområdet.

Dialogmøtene innen velferdsområdet er et tverrpolitisk møte med brukerrådene for virksomhetsområdene i kommunen vår. Det er av de viktigste møtene i løpet av året hvor politikerne lytter til brukerrådsmedlemmenes erfaring med våre tjenester. Som politikere og ombudsmenn er erfaring med våre tjenester helt avgjørende for å jobbe frem gode politiske løsninger.

Vi har vært omstillingsdyktige under pandemien. Behovet for dialog og møter har endret arbeidsdagen vår til å bli en serie møter på Zoom, Teams og deltagelse på webinarer. Vi tror at mange har opplevd at de digitale plattformene fungerer godt. Men likevel, nå savner vi virkelig å møtes fysisk, hilse ved et håndtrykk eller gi hverandre en klem.

For mange er pandemien ekstra vanskelig, det oppleves rett og slett veldig tøft. Vi har politisk vært tydelige på at det må settes inn tiltak for å hjelpe sårbare grupper, og vi har alle blitt anmodet om fra vår statsminister å bidra ekstra om vi vet om noen som har det vanskelig. 

Vi mener det blir ekstra viktig å få gjennomført dialogmøtene så snart det lar seg gjøre også for å fange opp ettervirkningene av og erfaringene fra pandemien.

Vi mener det er viktig å kunne møtes fysisk når vi gjennomfører en åpen dialog om erfaringene med innbyggerne våre. Denne type dialog kjennetegnes med menneskemøter. Vi er også opptatt av å videreføre en tverrpolitisk arena hvor politikerne lytter, slik at dette forblir en arena hvor ikke partipolitikken dominerer, men nettopp den kunnskapen som innbyggerne gir oss.

Under pandemien har en rekke ansatte blitt omplassert eller fått nye tilleggsoppgaver – det er nødvendig for å levere på alle kommunens nye oppgaver under pandemien. Dette gjelder blant annet testing, smittesporing og vaksinering samt å ivareta alle tjenestene våre generelt og alle innbyggerne. 

Vi har lyst til å si at vi mener arbeidet med pandemien som helhet har vært løst på en veldig god måte i Asker. Det innebærer nødvendigvis at en del oppgaver må utsettes, og vi har derfor vedtatt utsettelse av arbeidet med noen temaplaner for eksempel.

Selv om vi nå er underlagt strenge restriksjoner er det likevel lysning i enden av tunnelen, og det er nødvendig å se på mulighetene som åpenbarer seg når pandemien tar mindre plass i samfunnet vårt. 

Som følge av vaksinering og prognostisert utvikling av pandemien mener vi at det bør kunne la seg gjøre å gjennomføre dialogmøter med brukerrådene innen velferdsområdet i løpet av høstsesjonen.

Dette ser vi virkelig frem til og krysser fingrene!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.