Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Dette mener venneforeningen om Øvre Sem

Disse planene for Øvre Sem ble presentert i Budstikka i januar. De to mørke byggene er nye og lagt der det i dag er parkering, og låven får en nedgravd kurs- og konferansedel mot vannet. 

Asker kommunes arbeider med salg av Øvre Sem til Olavsgaard Eiendom. Planene er nå fordobling av antall hotellsenger. Syv nye bygninger er planlagt. Et historisk parkanlegg vil bli rasert. Asker kommune er den tilretteleggende part for at planene skal godkjennes av Fylkesmannen og Fylkeskommunen.

I denne prosessen er det viktig for kommunen å ha en saklig og begeistret holdning for at de foreliggende planer kan bli godkjent. Bygningsrådet har bifalt utbyggingsplanene med akklamasjon, og Venneforeningen er blitt anmodet om å støtte opp under kommunens arbeid. Kommunens målsetting er en økonomisk bærekraftig utvikling av området.

Er dette til samfunnets beste? Er ikke Semsvannsområdet askerbøringenes tusenårssted? Er ikke Øvre Sem det viktigste utfartsstedet til Vestmarka? Er ikke Øvre Sem et historisk sted med fredede bygninger som ligger i et regulert LNF-område?

Høsten 2018 ble Venner av Øvre Sem etablert. Formålet er:

  • Arbeide for at allmenhetens interesser for bruk av området.
  • At vernet av bygninger og kulturlandskap vil bli ivaretatt.

Venneforeningen mener at de foreliggende utbyggingsplaner vil redusere allmenhetens tilgang til området. I dag går mange gjennom Øvre Sem. Det sier seg selv at en konsentrasjon av tre nye paviljonger på høyderyggen ikke kan tåle gjennomgang av turgåere, ryttere og hundeglade mennesker.

Det foreslåtte nye veikryss for vareinntak i Holtsmarks vei vil innsnevre allmenhetens mobilitet for adkomsten til marka.

Vi mener at riving av røkterboligen (administrativt fredet) for å bygge en toetasjes hotellpaviljong, vil forringe dimensjonene i gårdstunet (landbruksdelen) Videre mener vi at et nytt konferansebygg nedenfor låven mot Semsvannet og nye paviljongbygg på høyderyggen, vil forringe kulturlandskap og naturopplevelser.

Oppsummert mener Venneforeningen at hotellplaner ikke bør forkastes. Det Venneforeningen stiller seg kritisk til, er prosjektets størrelse i forhold til vern og allmenhetens interesser. Det kan da heller ikke være feil å ha et sideblikk på alternativ bruk, som kan vareta stedets verdifulle historie. Et slikt tankesett er også forankret i tidligere vedtak i formannskapet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.