Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Det skal være trygt å gå på jobb

– Når det gjelder vold og trusler fra barn og unge, er de ofte symptombærere på dårlig fungerende oppvekstmiljø. Da er det oppvekstmiljøet det må jobbes med. Det er ikke straff og utestenging av den unge som er løsningen, forutsatt at de(n) ansatte har det trygt på jobb, skriver innsenderne.

– Når det gjelder vold og trusler fra barn og unge, er de ofte symptombærere på dårlig fungerende oppvekstmiljø. Da er det oppvekstmiljøet det må jobbes med. Det er ikke straff og utestenging av den unge som er løsningen, forutsatt at de(n) ansatte har det trygt på jobb, skriver innsenderne.

ILLUSTRASJONSFOTO: Knut Bjerke

La det være klart: Det skal være trygt å gå på jobb i Bærum kommune. Vold og trusler må aldri bli en del av «hverdagen».

Arbeiderpartiet mener det viktigste tiltaket mot vold og trusler mot ansatte er god grunnbemanning med kompetente medarbeidere og hele faste stillinger. Først og fremst får brukerne da færre ansatte å forholde seg til.

Antall meldte voldshendelser og trusler mot ansatte i Bærum kommune har økt betydelig de siste årene. Det fremgår av en undersøkelse BDO har gjort på oppdrag for kontrollutvalget i Bærum kommune. 

Undersøkelsen er gjort for å få oversikt over hvordan kommunen håndterer vold og trusler mot ansatte. Hvor alvorlig volden er, fremgår ikke av undersøkelsen. Men den er i hvert fall så alvorlig at tilfellene er meldt av den som ble utsatt for vold og trusler.

Kommunestyret diskuterte den 27. april rapporten. Den er en øyeåpner for oss alle.

Undersøkelsen viser markert flest hendelser mot ansatte innen skole, helse, sosial, pleie og omsorg. I 2018 var det meldt 1.173 tilfeller (3,2 per døgn) av vold og trusler innen disse områdene. I 2020 var summen 1.568 tilfeller (4,3 per døgn). 

Kjell Maartmann-Moe og Kari Seljelid er leder og nestleder i Bærum Aps kommunestyregruppe.

Kjell Maartmann-Moe og Kari Seljelid er leder og nestleder i Bærum Aps kommunestyregruppe.

Foto: KARL BRAANAAS

Det ble meldt 928 tilfeller innen pleie og omsorg i 2020 (60 prosent av alle). Økningen i vold og trusler har vært markert størst innen skole fra 220 tilfeller i 2018 til 555 i 2020 (+150 prosent).

Bare 36 prosent av de som ble utsatt for vold og trusler, følte seg ivaretatt etter en hendelse. Slik kan det heller ikke være.

Kommunen har mange godt beskrevne rutiner. Nå gjelder det at alle ansatte får glede av dem. Det er gledelig at mange heltidsansatte synes å få god opplæring i voldsforebyggende arbeid og håndtering av voldsepisoder. Rapporten har avdekket at ansatte i deltidsstillinger og vikarer ofte ikke får noen opplæring eller ikke får tilstrekkelig opplæring.

Hvor mange kritiske rapporter fra kontrollutvalget og evalueringer skal til?

Med ansatte i hele faste stillinger er det enklere for kommunen å drive opplæring og holde kompetansen ved like. Det blir bedre arbeidsmiljø og mulighet for at flere ansatte får ta del i læringen fra avviksmeldingene.

Bjørn M. Johnsen er kommunestyrerepresentant for Bærum Ap og fraksjonsleder i hovedutvalg for bistand og omsorg.

Bjørn M. Johnsen er kommunestyrerepresentant for Bærum Ap og fraksjonsleder i hovedutvalg for bistand og omsorg.

Foto: Karl Braanaas

Kommunal ressurspool med faste heltidsansatte er at annet viktig grep i arbeidet mot vold og trusler. Brukerne får færre å forholde seg til, og alle sider av opplæringen blir bedre, også av vikarer.

Mennesker som har vansker med å uttrykke følelsene sine verbalt, finner ofte andre ytringsformer. Demente kan ikke lastes for utagerende adferd. Da må arbeidsmiljø og bemanning innrettes slik at voldshendelsene blir så få og lite alvorlige som mulig. Alle hendelser må inngå i en kontinuerlig lærings- og forbedringsprosess.

Når det gjelder vold og trusler fra barn og unge, er de ofte symptombærere på dårlig fungerende oppvekstmiljø. Da er det oppvekstmiljøet det må jobbes med. Det er ikke straff og utestenging av den unge som er løsningen, forutsatt at de(n) ansatte har det trygt på jobb.

Hvor mange kritiske rapporter fra kontrollutvalget og evalueringer skal til for at flertallet i kommunestyret – Høyre, Frp, V og KrF – er med på å øke grunnbemanning og innføre flere hele faste stillinger i kommunen?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.