Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Det må skje et taktskifte i eldreomsorgen i Asker

– En videreføring av dagens dekningsgrad avstedkommer et behov for 350 nye omsorgsplasser i 2030, skriver innsenderne. Her Solgården bo- og omsorgssenter ved Jansløkka.

– En videreføring av dagens dekningsgrad avstedkommer et behov for 350 nye omsorgsplasser i 2030, skriver innsenderne. Her Solgården bo- og omsorgssenter ved Jansløkka.

Foto: Knut Bjerke

Kommunedirektøren i Asker har lagt frem et budsjettforslag for 2022 med driftsinntekter på cirka 8,2 milliarder kroner og et overskudd på 2,5 prosent av driftsinntektene – tilsvarende cirka 200 millioner kroner.

Vi kan slå fast at kommuneøkonomien i Asker er god, og at fremtidsutsiktene er stabilt gode for en av Norges rikeste kommuner.

Handlingsprogrammet 2022–2025 redegjør for de demografiske endringene Asker-samfunnet står overfor, med økningen i antall eldre som den største utfordringen.

Å sikre et forsvarlig og nødvendig tilbud til eldre med omsorgsbehov, vil bety en betydelig kostnadsøkning i velferdssektoren for Asker kommune.

I 2020 var dekningen for institusjon på 9,6 prosent for Asker og 11,4 prosent for landet. En videreføring av dagens dekningsgrad avstedkommer et behov for 350 nye omsorgsplasser i 2030.

Gunnar Tveiten.

Gunnar Tveiten.

Foto: KJETIL OLSEN VETHE

Forslaget til handlingsplan slår fast at dekningsgraden på sykehjemsplasser må reduseres, kombinert med fire tiltak:

1. Det skal legges til rette for at eldre kan bo lenger hjemme.

2. Det skal tas ut større potensial fra frivilligheten.

3. Det skal tas ut større potensial av pårørendeinnsats.

4. Velferdsteknologi skal redusere behovet for hjemmetjenester og omsorgstiltak.

Axel Wannag.

Axel Wannag.

FOTO: PRIVAT

Senior Norge kan ikke se at kommunen har gjort en konkret vurdering av realismen i disse forslagene, heller ikke skisseres noen løsninger på de grunnleggende kapasitets- og kvalitetsutfordringene som kommunen allerede nå står overfor innen eldreomsorgen.

Senior Norge er bekymret for et stort gap mellom tilrettelegging for at «innbyggerne skal kunne leve aktive og friske liv» og at eldre innbyggere som er syke, skal få forsvarlig og nødvendig bistand «når de trenger det».

For ikke å snakke om, de som i økende grad ikke er friske, men som ikke enda har behov for hjemmetjenester – hva er planen?

  • På hvilke områder er det tenkt at de frivillige og pårørende skal komme inn?
  • Er det enkeltstående frivillige eller organisert frivillighet?
  • Hvordan skal et omfattende forpliktende samarbeid med pårørende og organisasjonene utvikles for å sikre at det er de riktige tilbudene som gis og at ulike tilbud koordineres?
  • Er det avsatt midler i handlingsplanen?

Det planlegges bygging av 550 boliger per år i Asker de neste årene. Vi savner en satsing på nye og alternative boformer (i kommunal og/eller privat regi) i boligveksten som foregår, spesielt nær trafikk-knutepunkter – for å kunne redusere presset på sykehjems- og omsorgsplasser.

Velferdsteknologi er bra, men samtidig vil mange ha krav på analoge tjenester. Det krever innsats og en helhetlig plan fra kommunen for å bidra til at brukere aksepterer og tar teknologien i bruk.

Senior Norge henstiller Askers kommunepolitikere om å:

  • Fremskynde planlagte omsorgsboliger i 2026–2028 i Handlingsplanen.
  • Vedta et taktskifte som proaktivt adresserer de tre overordnede K-er i eldreomsorgen: kvalitet, kapasitet, kompetanse for å møte strategiene i temaplanen «Leve hele livet i Asker».
Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.