Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Det haster med en planstrategi for Viken

Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) mener det er viktig at Viken har en god plan for håndtering av overskuddsmassene fra de mange planlagte samferdselsprosjektene i det nye storfylket. 

FOTO: JOAKIM S. ENGER

Viken har startet arbeidet med regional planstrategi. Gjennom prosessen skal man se på hvilken utvikling vi kan forvente og hvilke utfordringer regionen har. Vi skal vurdere de planene vi allerede har opp mot behovet for nye planer for å møte og påvirke utviklingen.

Utkastet til planstrategi skal behandles i Fylkestinget 13. februar. Under komitébehandlingene har Venstre hatt merknader.

Det ligger allerede i kortene at vi må ha en samordnet areal- og transportplan for hele Viken. Arbeidet med en slik plan kan starte allerede nå. Alle de tre fylkene har i dag hver sin areal- og transportplan, i Østfold er den en del av Fylkesplanen. Fylkesråden har allerede signalisert at en overordnet areal- og transportplan vil være sentral for å løse fylkeskommunens samfunnsutvikleroppdrag. 

Det er planlagt en rekke store infrastrukturprosjekter på tvers av de gamle fylkesgrensene som vil få stor betydning for utviklingen av regionene i Viken. Ringeriksbanen og ny E16 åpner for eksempel for vekst og utvikling på Ringerike. Ifølge NHO er Ringerike regionen på det sentrale Østlandet med størst potensial. En slik utvikling vil gi Asker, Bærum og Oslo Vest en avlastning for presset på arealene, det vil gi større muligheter for utvikling også i nabokommunene til Ringerike og det vil forsterke behovet for en bedre infrastruktur mellom Ringerike, Hadeland, Romerike og hovedflyplassen på Gardermoen. Ny E134 fra Ås til Lier vil kunne få betydning for den videre utviklingen på begge sider av fjorden.

Venstre mener det også haster med å komme i gang med en slik plan fordi kommunene allerede har kommet godt i gang med sine planstrategier. Hvis fylkeskommunens regionale plan for areal- og transport, som er ment å gi føringer for den kommunale arealdisponeringen, blir vedtatt etter at kommunene har vedtatt sine arealplaner, så kommer den rett og slett for sent.

Det er mange store infrastrukturprosjekter på gang i Viken. Ringeriksbanen, E16 og E134 er allerede nevnt. Ny E18 i tunnel disse og andre store prosjekter i Viken vil gi enorme overskuddsmasser. Vi må ha en god plan for å håndtere disse med transport og lagring. Akershus har allerede hatt en slik plan og alle prosjektene på tvers av de gamle fylkene tilsier vi må erstatte den gamle Akershus-planen med en plan for Viken.

Flere planer er gjengangere i de tre gamle fylkene. Venstre mener at planer innenfor disse temaene som alle de gamle fylkene tidligere har vært opptatt av, må prioriteres høyt i vurderingen av nye planer i arbeidet med planstrategien. Vi har listet opp noen problemstillinger vi mener må vurdere nøye: Klima og miljø, innovasjon og næringsutvikling, plan for folkehelse, idrett og friluftsliv, plan for kompetanse, arbeidsliv og inkludering, plan for forvaltning av Oslofjorden og plan for reiseliv og fritidsbebyggelse.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.