Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Det er ikke så farlig?

SMIEJORDET: Dette arealet bør brukes til matproduksjon, ikke fotballbane, skriver artikkelforfatterne.

Arbeiderpartiets gruppeleder Kjell Maartmann-Moe forsøker å forsvare nedbygging av Smiejordet til idrett i Budstikka 3. mai.

Idrettsglede og dyrket mark på Fossum foran seg og later som om prioriteringen dreier seg om noe annet enn å tilrettelegge for en størst mulig boligutbygging på de resterende arealer på Fossum.

Denne nedbyggingen er helt unødvendig. Det finnes gode alternativer for idretten et steinkast unna, gitt en noe lavere utbygging av boliger. Jordloven forbyr bruk av dyrket mark til annet enn matproduksjon. Det er imidlertid gitt en åpning for å omdisponere dersom det gjelder særlig viktige samfunnshensyn og det ikke finnes alternativer. Her er vi ved denne sakens kjerne.

LES OGSÅ: Smiejordet ved Fossum – nedbygging av matjord

LES OGSÅ: Ordføreren sa nei til nedbygging av dyrket mark i 2004: – Tidene er forandret, sier hun i dag

Arbeiderpartiet snakker om jordvern, men når vi kommer til avveiningene i de konkrete sakene taper nesten alltid jordvernet.

I 2019 må det være helt uaktuelt å bruke matproduksjonsarealer til idrett. Dyrket mark er en mangelvare i et land der vi ellers har rikelig med areal. Bare 3 prosent av landarealet er dyrket, og under 2 prosent er bebygget. De to formålene trenger ikke å slåss om de samme arealene. Arealer som er egnet til kornproduksjon, utgjør under 1 prosent av Norges areal. Smiejordet tilhører denne ene prosenten.

Stortinget har etter initiativ fra Venstre innskjerpet omdisponeringsmålene i nasjonal jordvernstrategi. Brutt ned på kommuner kan Bærum omdisponere cirka 10 dekar.

Dette burde heller spares til de situasjonene der vi ikke har noe annet valg enn å omdisponere jord, som for eksempel for å bedre fremkommelighet for sykkel og gange.

Her foreslås det altså å bruke opp det femdobbelte på tiltak vi fint hadde fått plass til utenom jordet dersom antall boliger var lavere.

LES OGSÅ: Lang tids ferd mot bolig

Vi i Venstre kan også akseptere at noe dyrket mark av og til må ofres for å få frem kritisk infrastruktur der det ikke finnes alternativer. Og da kan jordflytting og nydyrking være relevant å diskutere. Det er derimot spesielt at Arbeiderpartiet fremstiller Fossum-utbyggingen som jordvernvennlig på grunn av jordflytting, når det er hevet over enhver tvil at når jorda flyttes forsvinner mye av kvaliteten og produksjonsmulighetene.

Av arealene i Norge med matjord som er omdisponert de siste ti årene, er bare 16 prosent omdisponert til veier, sykkelveier, bane og annen infrastruktur. Det er med andre ord andre formål som spiser av matjorda vår. Idrett og tilsvarende formål har tatt over 10 prosent. Dette til tross for at Idrettstinget har tatt klar avstand fra bruk av dyrket mark.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Nå må nasjonale føringer få konsekvenser også i Bærum. Flytt idretten inn i utbyggingsområdet, og produser mat på Smiejordet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.