Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Det er bærekraftig å bevare Askerparken

– Nedbygging av Askerparken løser ikke noe udekket boligbehov i dag. Boligbygging i parken ødelegger derimot for kommende generasjoner, skriver innsenderne om området i Asker sentrum.

– Nedbygging av Askerparken løser ikke noe udekket boligbehov i dag. Boligbygging i parken ødelegger derimot for kommende generasjoner, skriver innsenderne om området i Asker sentrum.

Foto: SILJE M. KALSTØ

Kjære folkevalgte, bevaring av Askerparken er bærekraftig.

Kommunedirektør Lars Bjerke og kommuneplansjef Tor Arne Midtbø skriver i Budstikka 12. oktober «Asker sentrum – et knutepunkt»: «Vi skal bygge klokt og bærekraftig, slik at vi minimaliserer behovet for transport og bilkjøring». 

Kommunetoppene skal ikke bygge. De skal realisere det våre folkevalgte vedtar. Kanskje det er nettopp derfor de gjør det de kan for å påvirke vedtakene? Metoden er å fremstille sine forslag som bedre enn de er.

Påstanden om at boligbebyggelse i Askerparken reduserer behovet for transport og bilkjøring mer enn park- og idrettsanlegg, er udokumentert og høyst sannsynlig feil: 

Fremtidens innbyggere i Asker sentrum vil neppe begrense sitt friluftsliv og rekreasjon til små balkonger i Asker sentrum. Et nedbygget sentrum vil utløse mer kjøring til rekreasjonsområder utenfor sentrum.

Det er viktig å finne den rette balansen mellom behovet for nye boliger og rekreasjonsområder. Jo tettere boligbygging, jo større er behov for rekreasjonsområder. Fremlagt utkast til arealplan gir en ubalanse mellom boligtetthet og rekreasjonsområder. 

Arealplanen skal være bærekraftig. Det er flott. For å få det til, må vi huske på at bærekraft først og fremst handler om å gjøre det vi kan for kommende generasjoner. Nedbygging av Askerparken er ikke bærekraftig ut fra FNs definisjon:

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Askerparken ligger på oversiden av idrettsanleggene på Føyka i Asker sentrum.

Askerparken ligger på oversiden av idrettsanleggene på Føyka i Asker sentrum.

Foto: HANS ERIK RUUD/ASKER SKIKLUBB

Boligbyggingen i Asker ligger per dato foran vedtatte planer. Dagens boligbehov i Asker tilsier ikke boligbygging i Askerparken. Både kommuneplansjefen og ordføreren har bekreftet at eventuell bygging av boliger i Askerparken derfor ligger langt frem i tid. 

Det haster betydelig mer å sikre kommende generasjoners livskvalitet i Asker sentrum. Betydningen av grønne lunger er blant annet vist i en nylig publisert artikkel i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet Lancet («Green space and mortality in European cities») og er omtalt på nrk.no (« … byer mangler grønn natur»).

Analysen viser at hvert år dør om lag 43.000 mennesker som følge av mangel på nær tilgang til grønne arealer i europeiske byer. 

Studien har brukt anbefalingene fra WHO (Verdens helseorganisasjon) som utgangspunkt. Disse sier blant annet at alle innbyggere bør ha en park mindre enn 300 meter fra sin egen husdør. 

Boligbygging i parken ødelegger for kommende generasjoner.

Med økende urbanisering av Asker sentrum vil det gi en helseøkonomisk gevinst å ha en sentral park i Asker. Denne gevinsten vil øke for hver generasjon som kommer. Fremtidens folkehelseutfordringer vil i stadig større grad kreve en sentral park.

Nedbygging av Askerparken løser ikke noe udekket boligbehov i dag. Boligbygging i parken ødelegger derimot for kommende generasjoner. 

Det følger av FNs definisjon av bærekraft at Bjerke og Midtbø sine planer for nedbygging av Askerparken ikke er bærekraftig. 

Utbyggere og byråkrater presser på for å bygge ut mest mulig fortest mulig. Presset vil ikke avta før folkevalgte sier tydelig fra: Det siste grøntområdet i Asker sentrum skal forbli park og rekreasjonsområde for fremtidige generasjoner. 

Fremlagt utkast til arealplan ble i kommunestyret 13. oktober sendt i retur til administrasjonen. Ny arealplan må avspeile at det er bærekraftig å bevare Askerparken.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.