Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Det enkleste er pistol

– Denne ulven streifer og er på ingen måte stasjonær her i vårt område, skriver innsenderne. Her er den på vandring langs en vei på Hurum. Ulven skal nå ha svømt over Drammensfjorden og vekk fra Hurumlandet.

– Denne ulven streifer og er på ingen måte stasjonær her i vårt område, skriver innsenderne. Her er den på vandring langs en vei på Hurum. Ulven skal nå ha svømt over Drammensfjorden og vekk fra Hurumlandet.

FOTO: PRIVAT

Vi må venne oss til tanken at vi skal ha rovdyr i Norge, og vi må jobbe for å redusere konfliktnivået uten å svekke rovdyrbestanden.

Det er synd at Statsforvalterens verktøykasse er så skrinn at det eneste virkemiddelet mot ulver som streifer ut av ulvesonen, er felling, altså at jaktlag sendes ut for å ta livet av ulven.

Bedøvelse og flytting av ulv er mulig. Venstres klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn besluttet i desember 2020 at Elgå-ulven skulle flyttes. Den befant seg utenfor ulvesonen og kunne i prinsippet bli felt, slik rovdyrforliket tilsier, men den var genetisk viktig for den norsk-svenske ulvestammen.

Vi vet ikke om ulven som streifer i området rundt Asker og Drammen, er genetisk viktig. Derfor synes Statsforvalterens vedtak noe hastig, da ulven ikke har forvoldt skade og vi vet at bedøvelse og flytting er mulig å gjennomføre i praksis. 

Ja, det har en prislapp, men det er ikke gratis å sende ut jaktlag heller.

Ulven er beskyttet etter Bernkonvensjonen – Europarådkonvensjonen av 19. september 1979, om ville europeiske planter og dyr og deres leveområder. Staten skal beskytte dyr angitt i konvensjonen mot felling. Ulven er blant de særlig beskyttede dyreartene. Dette betyr at Norge er forpliktet til å forby ethvert uttak av ulv.

Elisabeth Holter-Schøyen er gruppeleder for Venstres tre representanter i Asker kommunestyre.

Elisabeth Holter-Schøyen er gruppeleder for Venstres tre representanter i Asker kommunestyre.

Foto: KARL BRAANAAS

Vilkårene for å kunne tillate felling er, i tillegg til å forhindre skade, at det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger og at avlivningen ikke truer bestandens overlevelse.

Stortingsproposisjon 52 (2008–2009) side 130 presiserer også at skade er oppstått før felling kan iverksettes, og det skal være en reell mulighet for at den vedvarer eller vil gjenta seg.

Denne ulven streifer og er på ingen måte stasjonær her i vårt område. En ulv blir ikke regnet som stasjonær før den har vært i et område i 12 uker.

Rovdyrene er en naturlig del av norsk natur. Naturmangfoldloven skal ligge fast og beskytte det biologiske mangfoldet, inkludert rovdyrene, i norsk natur. Bestandene av våre rovdyr – ulv, bjørn, gaupe og jerv – er i dag for lave. Vi må jobbe for levedyktige bestander av alle de store rovdyrene, i tråd med naturfaglige anbefalinger.

Naturen taper i enhver sammenheng hvis vi ikke endrer praksis.

FNs Naturpanel tar i disse dager initiativ til at verdens ledere skal forhandle frem en ambisiøs og forpliktende avtale for å løse naturkrisen – at vi klarer å stoppe tap av natur og artsmangfold. 

Dyrevernere har reagert etter at Statsforvalteren etter kort tid la frem sin fellingstillatelse, og det er lett å forstå. Tramteatret laget en sang i 1982 som het «Det enkleste er pistol» hvor konfliktløsning sto i sentrum, og tekstforfatter ironisk foreslo at det var enklest å løse alt med pistol. 

I 2022 vet vi bedre. Naturen taper i enhver sammenheng hvis vi ikke endrer praksis. The Guardian har i de siste årene skrevet mange saker om norsk ulvepolitikk og har senest i februar i år appellert til EU for å ta grep for å forhindre slakt av rovdyr i Norge. 

Når vi vet at det finnes andre løsninger, så er det bare viljen til de som sitter med makten øverst i departementet det står på.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.