Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Derfor stemte vi imot Føyka-avtalen

Føyka stadion ligger sentralt midt i Asker sentrum.

Foto: EVA GROVEN

Kommunestyret i Asker vedtok i april forslaget til avtale mellom Asker kommune og Asker Skiklubb, mot fire stemmer. Representantene som stemte for avtalen mente at skiklubben får bedre anlegg enn det som finnes i dag, og gir gode løsninger for Askers sentrumsområder totalt sett. Det mener ikke vi i SV, Senterpartiet og Pensjonistpartiet.

I intensjonsavtalen som ble inngått mellom Asker Skiklubb og Asker kommune i 2010 står det at: «Føyka skal være en arena for idrett og lek. Og områdets parkmessige karakter skal videreutvikles.» Det er få spor igjen av dette i det fremforhandlede forslaget som kommunestyret behandlet.

Vi mener at saken dreier seg om hva slags sentrum vi vil ha i Asker. Skal vi videreutvikle Føyka til den sentrumsnære aktivitets- og idrettsparken som alt ligger til rette for og som Asker Skiklubb er på god vei til å realisere med sine mange nye anlegg, eller skal vi bygge det ned med forretningslokaler, hotell, kontorer og boliger?

Overordnet er vi tilhengere og forsvarere av den såkalte knutepunktstrategien, som sier at boliger og næring skal etableres i knutepunktene i nærhet til kollektivtransport. En fortetting i Asker sentrum er i så måte ønskelig, men Føyka som en arena for idrett lek og rekreasjon har en unik verdi som må vurderes opp mot dette.

Det er få kommuner forunt å ha et sentrumsnært idrettsanlegg, som veldig mange kan benytte seg av ved å gå, sykle eller reise kollektivt. Etter vår mening vil flytting av hovedanlegget til Asker Skiklubb, innebære økt biltrafikk.

Asker kommune og Asker Idrettsråd ønsker aktive lokalsamfunn. Asker Skiklubb har mange tilbud til barn og unge på Føyka. Med planene som Asker Skiklubb har for Føyka, vil området fremstå som en grønn lunge i Asker sentrum, også inkludert aktivitetstilbud til eldre og pensjonister.

Vi mener at dagens idrettsanlegg på Drengsrud må utvides og videreutvikles, men ikke på en så massiv måte som kommunestyret vedtok i desember 2017. Etter vår mening må områdets grønne kvaliteter være styrende for arbeidet og gjennomføres i nær dialog med innbyggere og berørte parter. Vi vil også understreke at tiden er overmoden for en flerbrukshall på Borgen, og at en realisering ikke må være avhengig av om Asker Skiklubb flytter til Drengsrud eller ikke.

I løpet av høsten skal medlemmene i Asker Skiklubb gjennom to årsmøter ta stilling til den fremforhandlede avtalen mellom Asker kommune og Asker Skiklubb. Etter at vi i kommunestyrets møte stemte imot avtalen, har vi med glede registrert mange positive tilbakemeldinger fra engasjerte klubbmedlemmer. Dersom medlemmene i Asker Skiklubb også sier nei til avtalen, forventer vi at et nytt kommunestyre legger til rette for at Asker Skiklubb kan videreutvikle Føyka som en arena for idrett, lek og rekreasjon.

Vi i SV, Senterpartiet og Pensjonistpartiet mener det har stor verdi for både Asker Skiklubb, befolkningen, kulturlivet og handelsvirksomheten i Asker sentrum at Føyka ikke bygges ned med boliger og næringsbygg.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.