Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Derfor stemte vi for Føyka-avtalen

Alt ved Drengsrud-tomten er ikke ideelt, men Asker Skiklubb vil få et bedre anlegg enn de har i dag, skriver gruppelederne for de seks partiene som stemte for avtalen om flytting i Asker kommunestyre.

Alt ved Drengsrud-tomten er ikke ideelt, men Asker Skiklubb vil få et bedre anlegg enn de har i dag, skriver gruppelederne for de seks partiene som stemte for avtalen om flytting i Asker kommunestyre.

ILLUSTRASJON: GULLIKSTEN LANDSKAPSARKITEKTER

Kommunestyret i Asker vedtok med 44 mot 3 stemmer forslaget til avtale om salg av deler av Føyka og etablering av Drengsrud idrettspark. Det er ingen tvil om at dette er en stor og viktig sak. Hvordan skal Asker sentrum utvikles, hvordan skal idrettens langsiktige behov best ivaretas, hvordan bør tomteverdier på Føyka anslått til over en milliard kroner håndteres, for å nevne noen aspekter.

Partiene som har stemt for avtalen vil her oppsummere hva vi ser på som viktige poenger:

  • Forhandlingsutvalgene fra kommunen og skiklubben har kommet frem til et resultat som virker rimelig balansert. Skiklubben blir eier av tomten på Drengsrud, mens kommunen og skiklubben skal eie tomten for Askerparken og matcharenaen sammen. Fordelingen av salgssummen mellom partene, og det at kommunen har et betydelig ansvar for kostnader til nye anlegg, gjør at vi mener at begge parter kommer godt ut.
  • Salg av Føyka gjør det mulig å finansiere og utvikle en spennende idrettspark på Drengsrud. Det blir nye og moderne anlegg, som nytt friidrettsstadion, nytt klubbhus og stor flerbrukshall.
  • Tilgang til marka fra idrettsparken sikres ved at Kollen som friområde er en betingelse i avtalen.
  • Føyka kan utvikles til et nytt og spennende område i sentrum, med plasser og torg, boliger, næring og park langs Askerelva. Å legge nye boliger og næring ved kollektivknutepunkt er en sentral del av Askers vekststrategi, og nødvendig for at vi skal unngå økte køer i fremtiden. Dette er også i tråd med nasjonal klimapolitikk.
  • Match-arenaen i sentrum og grøntområdene rundt vil bestå.
  • Borgen får et løft, ved at gode anlegg plasseres i denne delen av Asker.

Noen av Asker Skiklubbs medlemmer vil få noe lengre reiseavstand til trening når anlegg flyttes til Drengsrud. Nye idrettsareal på Høn-Landås håper vi vil kunne fungere som et godt næranlegg for de medlemmene som bor på denne siden av Asker. Vi mener at transportbehovet totalt sett i Asker vil bli redusert ved at nye boliger og næring legges i sentrum, sammenlignet med utbygging andre steder og fortsatt idrett i sentrum.

Vi er innforstått med at Drengsrud-tomten har begrensninger. Ideelt sett skulle vi hatt plass til mer anlegg der på lengre sikt. For oss er det imidlertid avgjørende at de nye anleggene vil bli klart bedre enn det som er i dag, og at vi utvikler også andre idrettsparker i Asker.

Det er vår oppgave som lokalpolitikere å balansere alle hensyn og alle forhold. Vi mener at avtalen gir gode løsninger for utvikling av Askers sentrumsområder totalt sett.

Vi i Asker kommunestyre har nå sagt vårt. Våre partier deler felles mål om å legge til rette for idrettens langsiktige behov og få til en god utvikling av Asker sentrum. Vi har også et felles ønske om å samarbeide for å nå målene. Det er det tradisjon for i Asker når det gjelder store saker. Vi håper og tror på et godt utfall, og ønsker skiklubben lykke til med sin prosess.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.