Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Derfor stemmer vi ja til å flytte

Idrettsparken på Drengsrud vil være positiv for Asker skiklubb, Borgen nærområde og idretten i Asker for øvrig, skriver de fem styremedlemmene i Asker Skiklubb som utgjør flertallet for å flytte fra Føyka.

TERJE GRØNMO ARKITEKTER (ill.)

Asker skiklubb er i en unik situasjon.

Vi eier et sentrumsnært areal som kommunen har regulert til intensiv boligbygging og dermed mangedoblet verdien av området. Vi er fem av åtte i hovedstyret som stemmer ja til flytting fra Føyka til Drengsrud.

Vi har respekt for dem som mener at historien vår hører hjemme på Føyka, men vi tror på et nytt kapittel i klubbens historie på Drengsrud. Asker Skiklubb har og har hatt, dyktige og fremsynte tillitsvalgte som har utviklet klubben og anleggsområdet i sentrum til det det er i dag. Skiklubben har vokst og produsert breddeidrett og enere i så å si alle klubbens idrettsgrener/grupper. Vi er stolte av klubben vår og ønsker videre utvikling.

Skiklubben tok selv initiativ til et veivalg i 2001, og var da opptatt av å utvikle Føyka og Askerparken samlet, med idrett og boliger i samarbeid med kommunen. De første tegningene besto av idrettsanlegg og park i midten og boliger i Askerparken og langs idrettsanleggene, helt ned til Asker sentrum. For både å sikre nok idrettsanlegg og samtidig få god utbyggingsøkonomi på Føyka kom etter hvert ideen om å flytte det meste av idrettsanleggene til Drengsrud, og planene ble endret til mer intensiv boligutvikling i sentrum. Skiklubben har medvirket i planene helt frem til planvedtak i 2017.

Vår vurdering av avtaledokumentene er at de ivaretar klubbens interesser

Årsmøtet i 2018 ba styret sette ned et forhandlingsutvalg som skulle forhandle frem en avtale med kommunen. Senere er det inngått en tilleggsavtale som sikrer skiklubbens økonomi ytterligere. Vår vurdering av avtaledokumentene er at de ivaretar klubbens interesser, og at det er forsvarlig å anbefale flytting. Ved å selge 41 av våre 50 mål i sentrum og flytte til Drengsrud, blir Asker skiklubb grunneiere av 92 mål med nye idrettsanlegg og nytt klubbhus. De resterende 9 målene vil gå inn i et felleseie med kommunen, på totalt 46 sentrumsnære mål i Askerparken. Vi får nye og oppdaterte erstatningsanlegg og penger «på bok». Vi mener at dette bare er positivt for klubben. Skiklubben kan dessuten trekke seg hvis kommunen ikke erverver Kollen.

Når klubben nå skal ta stilling til om de mener avtalen er god nok, må man kjenne historien om hvorfor vi er der vi er i dag; 50/50-delingen av inntekter ved salg, var basert på en helhetlig plan for de 100 målene på Føyka og Askerparken. Boliger og idrettsanlegg har blitt flyttet rundt på området i flere planutkast, men som følge av krav om boligfortetting langs kollektivknutepunktene, ble alle boligene plassert så nært sentrum som mulig. At kommunen også sitter igjen med en gevinst etter salget, er ikke urimelig da kommunen tar all risiko for kostnadsoverskridelser ved bygging av de nye anleggene. Dette er en viktig trygghet for klubben, for at overskuddet på ca 250 mill kr for klubben ikke endres.

Om driftsutgiftene er status at det ikke er dyrere å drifte anleggene på Drengsrud, men hvis skiklubben skal eie flere anlegg enn i dag, vil selvfølgelig driften bli dyrere. Selv om vi eier grunnen på Drengsrud, er det ikke 100 prosent bestemt hvor mange av anleggene skiklubben skal eie og drifte etter salget. Vi skal selvfølgelig eie erstatningsanleggene, dvs det antall anlegg vi har på Føyka i dag.

Asker Skiklubb har alltid vært en viktig bidragsyter til det sosiale og idrettslige miljøet i Asker, og skal også i fremtiden jobbe for dette. Utviklingen i Asker sentrum vil begrense skiklubbens muligheter på Føyka. Videreføring av driften på Føyka er mulig, men utbyggingen av Elvelyområdet og Askerholmen vil føre til store endringer i området. Det er planlagt nye veiløsninger rundt sentrum, og Føyka-arealet er ingen hellig grunn.

Vi oppfordrer skiklubbens medlemmer til å løfte blikket, og se de mulighetene nye anlegg på Drengsrud gir.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.