Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Derfor blir det T-bane

Slik er planen at Lysaker stasjon på Fornebubanen skal se ut.

Slik er planen at Lysaker stasjon på Fornebubanen skal se ut.

ILLUSTRASJON: FORNEBUBANEN

Det har den siste tiden vært et par innlegg i Budstikka hvor det blir spurt om hvorfor Fornebubanen er planlagt som T-bane istedenfor bybane eller automatbane. Her er svaret på hvorfor T-bane er den beste løsningen.

I 2004 ble det besluttet å bygge en automatbane/svevebane fra Fornebu til Lysaker. Beslutningen var omstridt, og i 2007 ble Ruter bedt om å utrede andre mulige kollektivbetjeninger av Fornebu. Det at automatbanen endte på Lysaker og ikke gikk videre inn til Oslo, var en viktig grunn til å forkaste forslaget. Ønsket var en regional løsning.

Ruter sammenlignet ulike løsninger for kollektivbetjening av Fornebu: Metro (T-bane), semimetro, bybane (trikk på delvis egen trasé), superbuss, automatbane og ordinær bussløsning. I 2011 kom en rapport hvor anbefalingen var å bygge metro (T-bane). Forslaget fikk tilslutning fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

I de ni årene som har gått siden utredningen ble laget har antall passasjerer med T-banen økt med over 60 prosent. Planlagt utbygging på Fornebu har også økt, fra antatt 6.000 boliger til ca. 11.000 boliger.

Trafikkberegninger viser at Fornebubanen får mange reisende. Høyt trafikkvolum var et viktig argument for T-bane. T-bane gir også kortest reisetid, har minst forsinkelser og best punktlighet fordi den har helt egen trasé, og er best i stand til å møte fremtidig trafikkvekst.

Fra Fornebu til Lysaker ble det regulert en trasé for automatbanen. Dette var en svevebane som gikk på stolper over bakken. Traseen kan ikke uten videre brukes til en bybane på bakken. Å etablere en bybanetrasé i dagen langs E18 mellom Lysaker og Skøyen viste seg også å by på store utfordringer, da det er lite tilgjengelig areal. Konklusjonen ble at en god del av strekningen trolig måtte bygges som tunnel, med kostnadsnivå tilsvarende en T-baneløsning.

Fra Skøyen var en bybane tenkt å få sporforbindelse både til Majorstuen og til Sentrum. Trafikkmodeller har vist at en vesentlig del av de reisende har Majorstuen som mål, mange som byttepunkt for videre reise. T-baneløsningen betjener både Majorstuen og Sentrum med en og samme trasé.

Vi vil fraråde å ta opp spørsmålet om trikk eller T-bane opp til ny vurdering

Behovet for en kapasitetssterk løsning, med kort reisetid og god punktlighet, var de viktigste argumentene for å anbefale T-bane i 2011. Disse argumentene er forsterket i løpet av de ni årene som har gått. Kostnadsanslaget for å bygge Fornebubanen har riktignok økt. Det samme ville med stor sannsynlighet ha skjedd også for de andre alternativene som krever ny infrastruktur, som trikk/bybane og semimetro.

Fornebubanen nærmer seg byggestart. Vi vil fraråde å ta opp spørsmålet om trikk eller T-bane opp til ny vurdering. Dette vil bety stopp i fremdriften og bortkastet arbeid. Samtidig vil vi få mange års forsinkelse før en skinnebasert kollektivløsning til Fornebu står klar til bruk, til nytte for 90.000 daglige trafikanter og til avlastning for vei- og gatenett.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.