Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Den viktige innbyggerdialogen

INVITERER: - Vårt ønske med dialogmøtene er å tilrettelegge for å få en åpen, trygg og god samtale med representanter fra flere ståsteder slik at tjenestene blir best mulig belyst, skriver Cecilie Lindgren fra Asker Høyre, nestleder i helse- og omsorgskomiteen i Asker kommune.

Informasjon. Dialogmøtene i mars er på mange måter ett av høydepunktene for oss politikere.

Dette er en arena for å samtale godt med brukerråd, interesseorganisasjoner og brukererfaringer for å få brukernes tilbakemelding på våre tjenester.

Les også: Et bra budsjett for Asker

Les også: Livet skal leves – hele livet

Med dette som utgangspunkt hadde helse- og omsorgskomiteen i januarmøtet en viktig diskusjon for en videreutvikling av formen på dialogmøtene.

Når ombudsrollen ved det å være folkevalgt er avgjørende viktig, blir spørsmålet, hvordan skaffer vi oss god kontakt og nok informasjon som i sum gir grunnlag for å utøve ombudsrollen?

Politikerne samtaler gjennom sitt virke i kommunen med innbyggere og mottar informasjon og tilbakemeldinger på våre tjenester.

Samtalene er nyttig kunnskap for å få tilbakemelding på satsingsområder og iverksatte tiltak, og for å stille spørsmål og utvikle tjenestene våre videre sammen med gode fremlegg fra administrasjonen.

Dialogmøtene er ekstra verdifulle på flere måter. Vi får tilbakemelding på erfaringer med tjenestene, samtidig som denne informasjonen mottas tverrpolitisk, og kunnskapen kan således brukes i et samlet videre komitéarbeid.

Innen helse og omsorg har vi befaringer innen virksomhetsområdene i forkant av våre møter, brukerundersøkelser som behandles i komité og kommunestyre og fyldige saksgrunnlag fra en kompetent administrasjon.

Vårt ønske med dialogmøtene er å tilrettelegge for å få en åpen, trygg og god samtale med representanter fra flere ståsteder slik at tjenestene blir best mulig belyst.

Vi erkjenner at ni politikere kan oppleves utfordrende når det gjelder å formidle brukererfaringer, men vår oppgave er å lytte og stille spørsmål.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi ønsker i år en noe bredere representasjon på noen av møtene i tillegg til brukerrådene, dette for å få belyst flere sider ved tjenestene våre. Vel møtt!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler