Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Den videre utvikling av Kadettangen

– Vi må nok smøre oss med litt tålmodighet før vi ser den endelige løsningen for området som i dag benyttes av Bærum Sportsklubb, skriver Tom Coward, som er kretsleder i Sandvika Høyre.

FOTO: PRIVAT

Det har i den siste tiden pågått en diskusjon i Budstikka om å få gjort noe med området hvor Bærum Sportsklubb har sine aktiviteter. 

Alle er stort sett enige om at det bør gjøres noe med området. Aktivitetene som Bærum Sportsklubb utfører, er imidlertid et viktig bidrag til befolkningen i Bærum, særlig barn og unge. 

Derfor må det på plass en alternativ lokalisering som sørger for at klubben kan fortsette virksomheten før noe kan rives.

Sandvika er inne i en rivende utvikling og står overfor store endringer de neste årene. 

Det er alt vedtatt en kommunalplan for Sandvika Øst, noe som innebærer en kraftig utbygging av boliger. Utbyggingen av ny E18 er vedtatt, og det vil medføre at det kan frigis areal i Sandvika som kan benyttes til andre aktiviteter enn vei. I tillegg er det ønskelig med en forsvarlig utfylling av sjøfronten ved Lakseberget, noe som vil medføre at det skapes et nytt areal i Sandvika. 

Alt dette gjør at vi nok må smøre oss med litt tålmodighet før vi ser den endelige løsningen for området som i dag benyttes av Bærum Sportsklubb.

Det er lagt store ressurser i nye Kadettangen og elvepromenaden, noe som har blitt satt stor pris på av innbyggerne i Bærum. 

Sandvika Høyre er opptatt av å utvikle Sandvika til et mer attraktivt område for innbyggere, næringsliv, kultur og idrett. 

Med tanke på dette er det naturlig å utvikle aksen fra Sandvika sentrum til Kalvøya til et område for rekreasjon og idrett, og med den kraftige innbyggervekst som vil komme i Sandvika de nærmeste årene, vil dette også av miljømessige hensyn være på sin plass. 

Sandvika er i dag et godt utviklet kollektivknutepunkt, og det planlegges med at befolkningen i Sandvika vil tredobles frem mot 2035.

Dette ligger også i de føringer som kommunen i dag har lagt til grunn for utviklingen av området, og det vil kanskje derfor ikke være helt feil fortsatt å ha et fotballstadion i Sandvika, gjerne kombinert med et aktivitetssenter for uorganisert ungdom. 

Dette vil uansett bli en diskusjon som vi håper vi at mange av Bærums innbyggere vil delta i med verdifulle meninger i tiden som kommer, slik at Sandvika kan fremstå som er perle ved fjorden med verdifulle og attraktive tilbud til Bærums befolkning.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.