Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Den nye utviklingen for Føyka/Drengsrud

– Begge parter bør innse at å kjøre denne planprosessen videre utelukkende med hovedretningen som nå planlegges, er uheldig, skriver innsenderen om planene for Føyka (bildet) og Drengsrud.

– Begge parter bør innse at å kjøre denne planprosessen videre utelukkende med hovedretningen som nå planlegges, er uheldig, skriver innsenderen om planene for Føyka (bildet) og Drengsrud.

Foto: HANS ERIK RUUD/ASKER SKIKLUBB

Min bakgrunn for dette innlegget er å ha deltatt på vegne av Asker Skiklubb i utarbeidelse av reguleringsplaner for Føyka/Elvely og Drengsrud idrettsanlegg samt i forhandlinger med Asker kommune.

Skiklubben valgte i årsmøte for et år siden ikke å gå videre med disse planene. På det grunnlaget har Asker kommune nå kommet med forslag om en alternativ utvikling av Føyka og Drengsrud. Et hovedkonsept som betyr boliger i Askerparken og matcharena for fotball på Borgen. Noe som synes å være betydelig dårligere for begge parter enn de opprinnelige planene.

For Asker kommune synes forslaget å være en nødløsning siden man ikke fikk gjennomslag for det opprinnelige:

  • Konseptet er dårligere byutviklingsmessig for Asker sentrum. I stedet for å fortette bolig/næring nær sentrum og opprettholde idretts-/parkområde i utkanten (Askerparken) velger man å forskyve boliger til utkanten og opp i høyden. Det kan sikkert bygges fine boliger i dette området, men det synes betydelig mindre egnet for et levende sentrum og kombinasjon bolig/næring/aktivitet.
  • Askers kommunes hovedarena for fotball bør planlegges med mulighet for senere utbygging til 5.000-10.000 tilskuerplasser samt kommersiell tilknytning. Det er vanskelig å se at dette harmonerer med nabolaget på Borgen.

Kommunens utviklingskonsept synes også å være dårlig for Asker Skiklubb.

– Begge parter bør innse at å kjøre denne planprosessen videre utelukkende med hovedretningen som nå planlegges, er uheldig, skriver Vegard Olderheim.

– Begge parter bør innse at å kjøre denne planprosessen videre utelukkende med hovedretningen som nå planlegges, er uheldig, skriver Vegard Olderheim.

FOTO: PRIVAT
  • Skiklubben blir begrenset i videre utvikling på Føyka. En stor del av «Føyka Idrettspark» med fotballstadion og fotballflater, trim-/rulleskiløype, små hoppbakker og parkområde i den øvre del, forsvinner. Idretts-/aktivitetsområdet blir utelukkende klubbens egen eiendom.
  • Skiklubben vil ha få eller ingen muligheter for å utvikle nye egne anlegg sentralt i Asker. De planlagte fotballanlegg, eventuelt også andre anlegg, på Drengsrud vil bli i kommunal regi, og Skiklubben vil neppe kunne regne med noen preferanseforhold.
  • Den økonomiske verdien av klubbens Føyka-eiendom blir svekket. Usikkerheten om fremtidig regulering til inntektsbringende formål er stor. Dersom man likevel skulle få anledning til omdisponering og salg, har man små eller ingen muligheter for å skaffe seg nye sentrale arealer.

Hva bør skje?

  • For det første er det skuffende at kommunen har valgt å kjøre denne prosessen så langt som til intensjonsavtale med Asker Fotball og igangsettelse av mulighetsstudie for Askerparken uten å informere og involvere Asker Skiklubb. 
  • For det andre bør kommunen foreta en revurdering av de fire alternativene for videre fremdrift som er nevnt i sakspapirene. Alternativet: «Gjenopptagelse av diskusjoner/forhandlinger med Asker Skiklubb» bør ikke avfeies så negativt som det gjøres i kommunens saksfremlegg.
  • For det tredje bør Asker Skiklubb raskt ta initiativ for å komme inn i denne planprosessen før kommunen har kommet for langt i sitt arbeid med mulighetsstudien for boliger i Askerparken og matcharena på Borgen.

Begge parter bør innse at å kjøre denne planprosessen videre utelukkende med hovedretningen som nå planlegges, er uheldig.

Det kreves at begge parter er åpne for en dialog om bedre hovedkonsept enn det foreliggende, og at det etableres et godt diskusjonsklima med de riktige personer fra begge parter.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.