Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Demokrati i nye Asker

FRP-POLITIKER: – Det er selvfølgelig ikke slik at all skaperkraft sitter hos politikerne eller hos rådmannen – jeg tror nemlig at private, ideelle og kommersielle aktører også kan ha kvalitet, kapasitet og kreativitet til å bidra, skriver Ole Jacob Johansen, gruppeleder for Frp i Asker kommunestyre.

Nye Asker. Mange var rykende uenige om behovet for sammenslåing, men vi står sammen om demokratiutviklingsprosjektet nye Asker kommune.

Asker, Røyken og Hurum er en av de største kommunesammenslåingene i kommunereformen, og berører cirka 90.000 innbyggere og 6.000 ansatte.

Les også: Hvem får makten i nye Asker?

Les også: Mer makt til færre i nye Asker

Dette fordrer en robust organisering av sammenslåingsarbeidet.

Undertegnede er medlem av den tverrpolitiske prosjektgruppen (P1) for politisk organisering i den nye kommunen.

I dette delprosjektet er utarbeidelse og forslag til ny politisk struktur et viktig premiss for den administrative organiseringen.

Videre hvilket myndighetsnivå de politiske utvalgene skal inneha. Også utredning av nærdemokratiske ordninger er nybrottsarbeid da det finnes få eksempler på slike ordninger i Norge.

Vi har møtt et stort engasjement i alle deler av den nye storkommunen, og mange har «meldt seg på» med synspunkter og innspill.

Det har vært arrangert folkemøter, frivillige grupper har engasjert seg, og vi har invitert frivilligheten til dialogmøter.

Prosjektgruppen har utarbeidet et høringsnotat, og de tre kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum har avgitt innspill.

Vi må være lydhøre for innspillene som kommer, og være tydelige både på demokratiforståelsen og hvilke verdier vi ønsker å bygge den nye kommunen på.

Samfunnet bygges nedenfra – ikke ovenfra. Det er enkeltmennesker, familier, sivilsamfunnet, frivillig sektor og småbedriftene som bygger lokalsamfunnet.

Det får konsekvenser for den tillit man viser og den frihet man gir til enkeltmennesker og familier, foreninger og bedrifter – og hvilken betydning man tillegger dem når oppgavene skal løses.

I prosjektgruppen diskuterer vi ulike former for nærdemokratiske ordninger, og anbefaler to varianter: Lokalsamfunnsutvalg og oppgaveutvalg.

Reaksjonene på dette varierer fra de som ikke vil ha faste lokalsamfunnsutvalg i det hele tatt, til de som ønsker seg langt flere enn de tre som er foreslått i høringsnotatet.

Uansett bør ordningene utformes på en måte som supplerer og styrker, ikke svekker og overkjører eksisterende og velfungerende frivillighet.

Det må tas hensyn til at mange områder i den nye kommunen vil være svært forskjellige fra hverandre, og det må tas hensyn til frivillig engasjement, demografi, bebyggelse og næringsliv.

Etablering av lokalsamfunnsutvalg må også vurderes opp mot innbyggertorg og nærmiljøsentraler.

Hvordan vil opprettelse av lokalsamfunnsutvalg påvirke allerede etablerte avtaler kommunen har med ulike deler av frivilligheten? For eksempel idrettsråd, kulturråd og velforeninger?

Hvordan skal utvalgene være sammensatt? Hva med avgrensninger mot folkevalgt nivå?

På en høring i Asker rådhus i april ble det ytret ønske om en kartlegging av frivilligheten i de tre kommunene, som et grunnlag for å vurdere de nærdemokratiske ordningene. Det bestående frivillige arbeidet skal tas vare på og videreutvikles.

Alle skal kunne føle at de er med og bygger den nye kommunen. For det er selvfølgelig ikke slik at all skaperkraft sitter hos politikerne eller hos rådmannen – jeg tror nemlig at private, ideelle og kommersielle aktører også kan ha kvalitet, kapasitet og kreativitet til å bidra.

Det fratar ikke det offentlige ansvaret for at et gitt tilbud finnes, men det gjør det mulig for flere å dele på arbeidet.

Dette får konsekvenser for hvem som får være med å bygge og drive for eksempel skoler, barnehager eller sykehjem.

Valgfrihet for borgerne er et gode, jeg vil jobbe for at dette skal ivaretas i den nye kommunen.

Økt mangfold i befolkningen må møtes med økt mangfold i tilbudet, og det blir ikke riktig å tvinge alle til å velge slik enkelte politikere vil.

Det får konsekvenser for muligheten til å velge for eksempel skole og hjemmehjelpstjeneste.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt skal prege samarbeidet om sammenslåing. Dette har preget arbeidet i prosjektgruppen, og vil prege det spennende arbeidet videre. Jeg ser frem til fortsettelsen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.