Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Demensomsorgen i Asker

– Velferdsteknologi gir viktig støtte til menneskers trygghet og livskvalitet, skriver innsenderne om eksempelvis trygghetsalarm.

– Velferdsteknologi gir viktig støtte til menneskers trygghet og livskvalitet, skriver innsenderne om eksempelvis trygghetsalarm. 

Foto: TRINE JØDAL

Det lever rundt 1.600 personer i Asker med diagnosen demens, og tallet er økende.

Vi vil gi en kort omtale noe av det som gjøres i Asker kommune for å bidra til god livskvalitet, livs­mest­ring og en bedre hverdag for personer med demens – og deres pårørende. 

Enkelte av til­takene er til støtte og hjelp også for mennesker uten demens eller med demens i en tidlig fase.

Hukommelsesteamet og demenskoordinatorene i Asker består av fagpersonell med spesial­kompetanse, som gir bistand, råd og veiledning, gjerne i samarbeid med fastlegen, ved mis­tanke om, eller ved demensdiagnose. 

I sykdomsforløpet gis det råd og oppfølging av den demente selv og av de pårørende.

Nevnes bør også dagtilbudet til personer med demens, blant annet på Åstad gård. Flere slike tilbud, der demente får anledning til å delta i gårdsdrift, får kontakt med dyr og lignende, er under utvikling i Asker. 

Det er godt å vite at vi har ti sykehjem i Asker med i alt rundt 800 plasser, og at tilbudet stadig bygges videre ut.

Frivilligheten bør også nevnes, eksempelvis Nakuhels tilbud til demente, blant annet tur­grupper.

I Høyre er vi opptatt av at pårørende skal få nødvendig støtte og avlastning. Personer med demens får i dag blant annet tilbud om korttidsopphold på sykehjem av inntil 14 dagers varig­het, gjerne flere ganger i året.

Hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) er av stor betydning, også for demente hjemmeboende og deres pårørende. Det er vår vurdering at Asker kommunes tjenes­ter på dette området holder høy kvalitet.

Hans A. Hveem (75) er kommunestyrerepresentant for Asker Høyre.

Hans A. Hveem (75) er kommunestyrerepresentant for Asker Høyre.

FOTO: PRIVAT

Høyre ønsker å legge til rette for fritt brukervalg også når det gjelder hjemmesykepleie, ved å åpne for at innbyggere, som ønsker det, kan velge mellom kom­mun­ens tjenester og private leverandører av tjenestene, uten at dette skal koste brukeren noe ekstra.

Velferdsteknologi gir viktig støtte til menneskers trygghet og livskvalitet. Det kan gjelde ulike alarmtjenester og varslingssystemer, komfyrvakt, elektronisk dørlås, medisinstøtte/dis­pensere, og mye annet. 

Turid Lohne Velund (69) er kommunestyrepresentant for Asker Høyre.

Turid Lohne Velund (69) er kommunestyrepresentant for Asker Høyre.

FOTO: PRIVAT

I Asker er vi også i ferd med å innføre GPS-sporing. Dette gir perso­ner med demens og dårlig stedsans en fleksibilitet i å bevege seg ute uten å gå seg bort. Det gir også trygghet for nærstående.

Det er viktig at alle har muligheten for å velge å bo hjemme så lenge det er mulig og helse­messig forsvarlig, så vel for den som måtte være dement, som for de pårørende. 

Derfor gjør vi mye for å legge til rette for nettopp det. Men på et tidspunkt kan det bli vanskelig/umulig. Da er det godt å vite at vi har ti sykehjem (bo- og omsorgssentre) i Asker kommune med i alt rundt 800 plasser, og at tilbudet stadig bygges videre ut. 

Rundt 80 prosent av beboerne på våre syke­hjem i dag har demens. Koronapandemien har gjort det krevende å opprettholde tilbudet på ønsket nivå.

Høyre ønsker å legge forholdene til rette for at alle Askers innbyggere, unge som gamle, har stor grad av valgfrihet og mulighet for å leve frie, gode, selvstendige liv. 

Høyre ønsker videre å være en garantist for at våre innbyggere, som trenger det, skal få tilbud om heldøgns om­sorgs­­­p­­lass.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.