Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

De er bare barn

– For enkelte barn oppleves livet innenfor barnehagens og skolens rammer som mer utfordrende. De utvikler, av ulike årsaker, en utagerende adferd som etter hvert blir utfordrende for barnehagen og skolen å håndtere. De kan spytte, slå, sparke, bite, true og bruke stygge ord. Hovedandelen av disse barna er mellom fem og ti år, skriver innsenderen.

– For enkelte barn oppleves livet innenfor barnehagens og skolens rammer som mer utfordrende. De utvikler, av ulike årsaker, en utagerende adferd som etter hvert blir utfordrende for barnehagen og skolen å håndtere. De kan spytte, slå, sparke, bite, true og bruke stygge ord. Hovedandelen av disse barna er mellom fem og ti år, skriver innsenderen.

ILLUSTRASJONSFOTO: Knut Bjerke

Når vi leser og diskuterer tematikken vold i skolen, settes mange negative følelser i sving.

Vi blir engasjerte, indignerte, provoserte og irriterte. Og midt opp i alle disse følelsene glemmer vi lett at det handler om barn.

Mitt daglige arbeid er knyttet til beredskapsteam i Bærumsskolen med tett oppfølging av barn og unge i sårbarhet og med utagerende adferd som symptom. 

De fleste barn tilpasser seg barnehage- og skolehverdagens forventninger på en adekvat måte. De følger regler, lytter til beskjeder og utvikler gode sosiale relasjoner til voksne og barn. 

Men for enkelte barn oppleves livet innenfor barnehagens og skolens rammer som mer utfordrende. 

De utvikler, av ulike årsaker, en utagerende adferd som etter hvert blir utfordrende for barnehagen og skolen å håndtere. De kan spytte, slå, sparke, bite, true og bruke stygge ord. Hovedandelen av disse barna er mellom fem og ti år.

Et avgjørende kriterium for god psykisk helse er å høre til. Dette gjelder både voksne og barn, og det handler i stor grad om å være en betydningsfull deltager i et fellesskap. 

Barnehage og skole har derfor et enormt ansvar for å sikre at alle barn er betydningsfulle i fellesskapet, også de barna som strever med regulering av følelser og derfor viser en utagerende adferd.

De trenger voksne som ser bak den tøffe fasaden og leter etter det sårbare barnet bak masken.

For å få dette til må vi sikre at de som jobber med barn og unge, har nok kompetanse til å gjøre en forskjell, og vi vet dette nødvendigvis ikke er en del av barnehagelærer- og lærerhøyskolestudiene.

Mye av arbeidet handler om å tilrettelegge for at alle skal lykkes, men for de barna som strever aller mest, er det også essensielt at de som har ansvaret for barnet på skolen, har kompetanse i å håndtere tidlige tegn på utagerende adferd samt de mer voldsomme utbruddene. 

Det bør naturligvis også være et godt lag rundt både barn og voksne, slik at alle opplever seg ivaretatt når det stormer som mest. Det er når laget som kan bestå av assistenter, pedagoger, ledere, foreldre, fotballtrenere og politikere, jobber hånd i hånd at vi lykkes i vårt arbeid.

Barn og unge som viser utagerende adferd overfor voksne og medelever, gjør sjelden dette for å oppnå et gode, men for å slippe et ubehag. Voksne må tro på at barn gjør det bra hvis de kan.

I mitt arbeid med barn som strever, har jeg aldri møtt et barn som ikke ønsker å få til det som er forventet. Men, av ulike årsaker blir dette vanskelig. 

De barna som har utagerende adferd, trenger kloke voksne på skolen og i lokalmiljøet sitt. De trenger voksne med kapasitet, kompetanse og gode holdninger. 

De trenger voksne som vil dem vel og ønsker at de skal lykkes. De trenger voksne som ser bak den tøffe fasaden og leter etter det sårbare barnet bak masken. 

De trenger voksne som kan tilgi stygge ord og negative handlinger, og som er opptatt av at de er større, sterkere, klokere og rausere. De trenger voksne som minner seg selv og andre på at de er bare barn.

Og sist, men ikke minst, skal vi slå ring om dyktige medarbeiderne som daglig står i krevende situasjoner. De skal oppleve de er sett og anerkjent for den unike jobben de utfører, men også i en profesjonell ramme som ivaretar den personlige belastningen som denne type arbeid inneholder.

Det er et omfattende arbeid, men det er klare indikasjoner på at barnehagene og skolene i Bærum er på god vei.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.