Dette skal vi gjøre for å kunne levere den produserte energi videre til resten av Europa slik at disse land kan redusere sin bruk av atom- og kullkraft.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

Likeledes leser jeg andre steder at vi skal bygge ut et stort område i Ørland/Trøndelag med vindmøller – med begrunnelse at Europa trenger energien.

Er det mulig, redaktør? Hører jeg riktig? Har ikke resten av Europa selv grunnlag for å produsere sin egen fornybare energi?

Les også: Nødvendig å ta klimadebatten

Har ikke resten av Europa vind – og masse sol? Må Norge ta på seg ansvar for å levere fornybar energi over lange avstander til disse landene?

I Danmark har solcelleteknologien for lengst vist at solceller på et hustak gir nok energi til å gjøre huset selvforsynt med energi både til lys, oppvarming etc. gjennom hele året.

Og lenger sør har man mye mer sol enn i Danmark. Det er derfor bare snakk om tid før solceller vil dekke det aller meste av europeisk energibehov.

Hvis vi først skal bruke ressurser (penger, arbeidskraft etc.) på fornybar energi i Europa bør vi vel bruke disse på å investere og iverksette tiltak i de aktuelle land – ikke her. Men det beste er å la de enkelte land selv ta ansvar for dette.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det vi bør gjøre her hjemme er å skifte gamle turbiner i kraftverk slik at de blir mer effektive.

Likeledes har det vært mast i årtier på at vi må oppgradere kablene i overføringsnettet – noe som vil redusere svinnet formidabelt.

Disse to tiltak vil sannsynligvis gi mye større effekt enn nevnte vindmøller og vannkraftverk.