Det er jo det samme hvilket vindu man kaster pengene ut av. Derfor stilles det ikke spørsmål ved hva vi skattebetalere taper på prosjekter som blir politisk vedtatt, men som det i ettertid reises spørsmål om var så lurt.

Les også: Slukkingen av FM-nettet gir vilt salg av DAB-radioer

Les også: Nei til slukking av FM-nettet

Jens Stoltenbergs månelanding ved å etablere gasskraftverk på Mongstad med renseanlegg for CO2 kostet staten 7–8 milliarder kroner. Minst. Anlegget er nå nedlagt, og pengene er tapt.

Innføringen av dab+ og slukking av FM-senderne er beregnet å koste opp mot 30 milliarder kroner, dersom alle utgifter tas med.

Én ting er kostnadene ved å bygge ut et nytt dab+-nett over hele landet. Deretter må den enkelte kjøpe nye radioer til erstatning for fullt brukbare FM-radioer, og disse radioene må destrueres på en forsvarlig måte.

Og på toppen av det hele kommer merkostnadene som bilprodusentene beregner seg fordi nye biler til det norske markedet må spesialutstyres med kombinerte dab+- og FM-radioer.

Størstedelen av utgiftene er derfor ikke synlige på noe budsjett eller regnskap. Men de er der.

Og ingen harmdirrende Martin Kolberg krever høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen for å avdekke hva som egentlig skjedde da galskapen ble vedtatt.

Jo da, vi har fått en mengde nye radiokanaler som vi ikke visste fantes. Men vi savnet dem heller ikke. Lydkvaliteten er heller ikke blitt bedre, en god FM-radio har like god lyd.

Vedtaket om å innføre dab+ i Norge var en feilvurdering av dimensjoner. Slukking av FM-nettet er enda verre.

Det tvinger oss alle til å skifte ut radioene for i det hele tatt å kunne høre på radio. Vi tillates altså ikke å velge vekk dab+.

Frps stortingsgruppe kjempet imot til siste slutt, men tapte kampen. Så nå er Norge sammen med Sveits de eneste land i Europa som har innført denne teknologien. Jeg antar mange utenlandske bilturister vil lure på hva som skjer med bilradioen når Svinesund passeres.

Teknologisk utvikling kan ikke vedtas politisk. Stoltenbergs månelanding på Mongstad var et godt eksempel på det.

Innføring av dab+ blir et enda bedre eksempel. Teknologisk utvikling må være teknologistyrt. Det kan bare være den teknologiske utvikling som bestemmer hvilket system som vinner frem i lengden.

Streaming over mobilnettet er her allerede, den eneste barrieren er datakapasiteten på mobilnettet og de kostnadene teleselskapene beregner seg.

Men om få år vil det samme skje på mobilnettet som vi allerede har erfart på fastnettet – det blir tilgang til ubegrenset datatrafikk til fast pris. Da har dab+ blitt et blindspor. Og et meget dyrt sådan.

Feilen er gjort, nå vi må leve med det. Og ved neste stortingsvalg har velgerne glemt hva de ble tvunget til å betale for å få nye radioer, selv om vi i Frp kommer til å minne dem på det.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

For det er utrolig hva vi skattebetalere finner oss i bare vi venner oss til det.