Etter at NRK i mange år viste vilje til å kommunisere med meg, har de nå takket for seg. Min høyst oppegående FM-radio kobler de seg fra, uten at jeg som pårørende er blitt kontaktet om saken.

Les også: DAB-inspeksjon før stengningen: – Perfekte signaler

Les også: Slukkingen av FM-nettet gir vilt salg av DAB-radioer

Verdens største radiomassakrering er på gang.

Når NRK nå kobler seg fra våre høyst livskraftige radioer, skjer dette i et overveldende omfang.

Ingen steder i verden har et lands myndigheter kollektivt stilt samtlige radioer til taushet, på radioutviklingens såkalte alter.

Mens reindriftens vilkår konsekvensutredes, hopper myndighetene elegant over radiodriftens vilkår.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) satte fem krav til slukking av FM-båndet. Ett av kravene lyder:

«Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne (absolutt vilkår).»

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet påstår at dette kravet er oppfylt. Kan disse etatene være så snill å dokumentere denne utrolige påstanden?

For ordens skyld: Jeg ber ikke om dokumentasjon på at «Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for dab-radioleverandørene».

Når min kjære radio er bragt til taushet, opplyser lederen i Digitalradio Norge (DRN) Ole Jørgen Torvmark at «vi er ydmyke overfor dem som må oppgradere apparatene (gjenopplive; min anmerkning) i tiden fremover» og «Lyttere som bare har hatt FM-radio til nå, må finne en digital erstatter».

NRKs slukkingsseremoni er lagt til Tryvannstårnet i Oslo klokken 11.11 på onsdag 20. september 2017.

Jobben med selve frakoblingen er overlatt til Nina Stensrud Martin og Olav Viksmo Slettan. I tillegg vil radiosjefene i NRK og kommersiell radio være til stede.

Representanter for hærskaren av frakoblede radioer er ikke invitert.

For oss som har nære bånd til FM-båndet, er det vanskelig å forstå at selve avretteren NRK kan få seg til å lage et show ut av en så tragisk radioslukking. Dette er en usømmelig slukkingsseremoni.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Alle vi som sitter igjen med våre tause og frakoblede radioer, som ikke opplever noen merverdi med denne seansen, føler oss overkjørt av næringskrefter og partier som aldri har gitt oss et demokratisk tilbud om å medbestemme denne kommunikasjonsavrettingen.