Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Byvekstavtale og Fornebubanen

Det var stor glede hos både Oslos byrådsleder Raymond Johansen (t.v.) og Bærums varaordfører Ole Kristian Udnes da finansieringen av Fornebubanen var i boks ved undertegnelse av en ny byvekstavtale.

Foto: EVA GROVEN

26. juni ble ny byvekstavtale undertegnet. Avtalen er inngått mellom Oslo, Bærum, Skedsmo og Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune og Staten. På Bærum kommunes hjemmeside kan man lese at byvekstavtalen er siste byggestein i det kompliserte plan- og avtaleverk som til sammen sikrer at bygging av Fornebubanen kan starte opp. 

Avtalen sikrer det statlige bidraget. Det overordnede målet for byvekstavtalen er nullvekstmålet, det vil si å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange. Reduksjon av persontransport med bil er et viktig virkemiddel for å nå Norges klimamål om at klimagassutslippene innen 2030 er redusert med minst 40 prosent fra referanseåret 1990, og redusert med 85–90 prosent innen 2050. Det er også et mål at avtalen vil føre til færre hardt skadde og drepte i trafikken. Avtalepartene forplikter seg til å legge til rette for å utvikle områder som er avsatt til prioriterte vekstområder.

Et viktig grep for en klimaklok kommune

Befolkningsveksten i Oslo og Akershus utgjør ca. halvparten av befolkningsveksten i Norge. Det forventes en årlig økning i befolkningen i hovedstadsområdet på ca. 20.000 innbyggere de neste 12 årene. Basert på dagens reisevaner, vil antall personreiser øke med 250–300 mill. i løpet av 12 år.

Bærum Høyre går til valg på at Bærum skal være en ledende kommune på klima- og miljøområdet. Klimaendringene er blant de største utfordringene menneskeheten står overfor. Bærum Høyre mener at kommunen kan og skal spille en viktig rolle i arbeidet med å få ned klimagassutslippene, og dermed gi sitt bidrag til at Norge når sine internasjonale forpliktelser satt i Parisavtalen. Den største lokale utslippskilden av klimagasser i Bærum er transportsektoren, med ca. 60 prosent. Bærum Høyre vil utvikle Fornebu i tråd med vedtatte planer. Bærum Høyre vil arbeide for en raskest mulig utbygging av Fornebubanen for å møte fremtidens behov for personreiser til og fra Fornebu og redusere klimagassutslippene. Et viktig grep for en klimaklok kommune!

Byvekstavtalen må behandles politisk i Akershus fylkesting, Oslo bystyre og de respektive kommunestyrene før den vedtas av regjeringen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.