Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bysykler, løpehjul, rulleski og fotgjengere

Det forundrer meg at det ikke er klarere regler for gående og syklister på gang- og sykkelveier, skriver innsenderen.

Det forundrer meg at det ikke er klarere regler for gående og syklister på gang- og sykkelveier, skriver innsenderen.

Foto: Karl Braanaas

Gang og sykkelveiene endres fra trafikksikringstiltak for myke trafikanter til arena for risikosport. Neste år kommer bysyklene til Bærum. Representanter for kommunens hovedutvalg for miljø, idrett og kultur jubler. Ett nytt fremskritt skal sikre bedre livsmiljø i bygda vår står det i Budstikka.

Min kone og jeg bruker daglig gang- og sykkelveier i Sandvika området. Vi har gledet oss over at stadig flere velger miljøvennlig transport, men nå ser vi for ofte trafikk situasjoner som skremmer. Det ser for oss ut til at det mangler regler for hvordan denne veitypen skal benyttes.

For å få bedre kunnskap om de reglene som gjelder, meldte jeg meg på et bilførerkurs 65+. Kurset ga meg mange gode tips og påminnelser. Men min forbauselse ble stor da vi gikk gjennom reglene som gjelder på gang- og sykkelveier. Det ble presisert at vi skal bruke den generelle hovedregel i § 3 i trafikkreglene. Den pålegger oss å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsomme, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Det er en god hovedregel for all oppførsel i trafikken.

Men det skremte meg at det for gang- og sykkelveier ikke er klarere regler om hvor på veien de forskjellige trafikantene skal ferdes.

Dette bryter med den generelle regelen som gjelder på vanlig vei hvor gående skal gå på venstre side og kjørende skal benytte høyre når ikke spesielle forhold tilsier noe annet.

Jeg tvilte ikke på bilsakkyndiges fortolkning, men jeg tok spørsmålet opp med Statens vegvesen. De bekrefter at det ikke finnes bestemmelser som sier at gående og syklende skal benytte ulik side av gang- og sykkelvei. Det bekreftes også at det ikke er arbeider på gang for å endre reglene.

Vi må akseptere at de som velger sykkel som daglig fremkomstmiddel har behov for å holde en viss hastighet. Like viktig er det at vi fotgjengerne må føle oss trygge. Den beste løsningen er funnet på Fornebu. Der har sykler og gående egne felt på veien. Inntil en slik løsning er gjennomført, vil jeg ønske at det blir vedtatt at vi fotgjengerne skal benytte venstre side når dette ikke skaper spesiell problemer.

Blir trafikkreglene på gang og sykkelveier endret til å følge vanlige regler på bilvei, vil vi oppnå en meget store fordeler. Vi gående ser syklene som skal passere på samme side av veien. I dag oppstår farlige situasjoner når syklende som skal passere på samme side kommer lydløse bakfra. Med klare regler unngår en at syklister unødig sykler i sikk sakk mellom oss gående.

Gang- og sykkelveiene er i dag, foruten å være en viktig trafikkåre for sykler og gående også åpne for rulleski og andre manuelle og elektriske innretninger. Skal myndighetene øke trafikktettheten på gang og sykkelveiene, bør det snarest mulig å innføres klarere trafikkregler slik at ferdselen ikke bli risikosport.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.