Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Byggesaker på rett vei i Asker

– Saker kan ta for lang tid, og kommunikasjonen i enkeltsaker kunne vært bedre. Dette følger vi opp. Tallene viser at vi er på rett vei, skriver Per Morstad, som er direktør for samfunnsutvikling i Asker kommune.

– Saker kan ta for lang tid, og kommunikasjonen i enkeltsaker kunne vært bedre. Dette følger vi opp. Tallene viser at vi er på rett vei, skriver Per Morstad, som er direktør for samfunnsutvikling i Asker kommune.

Foto: KARL BRAANAAS

Plan og byggesak i Asker kommune jobber målrettet for stadig å bli bedre.

Vi har fortsatt utfordringer, men takket være mange dyktige medarbeidere er vi på rett vei. 

Byggesaker betyr mye for den enkelte. Når vi skal bygge hus, ordne på tomten eller utvikle et område, forventer vi rimelig saksbehandlingstid, god kommunikasjon og forutsigbare prosesser. 

Våre medarbeidere jobber iherdig hver dag for å få dette til. Saker kan likevel ta for lang tid, og kommunikasjonen i enkeltsaker kunne vært bedre. Dette følger vi opp.

Vi må erkjenne at det har vært krevende å etablere gode nok rutiner og bygge en felles kultur i omstillingen fra tre til én ny og stor kommune. Koronaen har forsterket utfordringene. 

Vi har derfor havnet på etterskudd – og med lengre saksbehandlingstid enn ønskelig. Dette har gått ut over enkeltpersoner, og vi mottar både kritiske tilbakemeldinger og klager. Dette tar vi med oss i vårt forbedringsarbeid.

Derfor er det viktig å løfte frem at de ansatte innenfor byggesak har arbeidet meget hardt det siste året for å redusere saksbunkene og få alle saker ferdigbehandlet. Vi har bedre effektivitet i saksbehandlingen og er nå på rett vei.

I gjennomsnitt har vi nå (juni 2021) redusert svartiden til 26 dager. Dette gjelder både saker hvor fristen er 3 uker (enkle saker) og der hvor fristen er 12 uker (mer komplekse saker) – en betydelig nedgang i saksbehandlingstid sammenlignet med i vinter. 

Våre 25 dyktige saksbehandlere behandler om lag 16 saker hver per måned. Vi har allerede behandlet i overkant av 1.700 store og små saker hittil i 2021. Nesten alle (over 95 prosent) får innvilget sine søknader.

Samtidig har vi hatt noen særlige utfordringer med lang saksbehandling på saker som ligger i tidligere Hurum. Tallene viser at vi nå er på god vei til å komme à jour også her.

Habilitet er viktig i all saksbehandling. Habilitet i byggesaksavdelingen når ansatte selv er søker/tiltakshaver har vært et tema blant annet i Budstikka. 

En rapport fra Deloitte som ble behandlet i kontrollutvalget for kort tid siden, slår fast at kommunens retningslinjer for behandling av søknader fra ansatte har blitt etterlevd i utvalgte byggesaker. Revisjonen mener også at kommunen har etablert hensiktsmessig internkontroll innenfor byggesak for å sikre at retningslinjene for søknader fra ansatte blir etterlevd.

Dette er viktige og betryggende funn fra en ekstern gjennomgang, når det fra ulikt hold kommer påstander om annet.

Noen få får nei, mens langt de fleste får ja på søknaden sin.

Vi jobber kontinuerlig med mer effektiv byggesaksbehandling, utvikling av nødvendige systemer og bedre kommunikasjon med søkerne. 

Et nytt saksbehandlingssystem i 2022 vil forhåpentlig gi enda bedre resultater. En bedre innsynsløsning vil også etter hvert bidra til en bedre tjeneste og mer effektiv saksbehandling. Arbeidet med å forbedre byggesaksnettsidene er i gang, og sidene vil bli mer brukervennlige i løpet av høsten.

Vi håper den enkelte vil oppleve å bli ivaretatt på en god måte, at de får gode og tydelige svar på det de spør om når de trenger det. Målet er å gi søkerne raskt svar på sin søknad. 

Tallene viser at vi er på rett vei. Noen få får nei, mens langt de fleste får ja på søknaden sin. Det mener jeg er fine tall for kommunen og for den enkelte.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.