Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bygg for dem som skal bo der

UTBYGGING: På tomten til det gamle sagbruket ved Bogstadvannet ønsker Løvenskiold å bygge 2.000 boliger i bygg på inntil fem etasjer. – Vi foreslår vi maks fire etasjer og 1.000 boenheter, skriver innsenderen.

Industriområdet på Fossum skal bli boligfelt.

Det er mange positive til – også vi.

Les også: Planlegger 2.000 boliger på Fossum: Satser på å bygge hus i tre

Les også: Fossum-planen må reduseres

Det er imidlertid viktig at Bærums planpolitikere ikke faller hodestups for Løvenskiolds løfter og visjoner, men stiller strenge krav når vi nå får en liten by tett innpå marka, Bogstad og eksisterende boligområde.

Vi som lyttet til planutvalgets behandling av Fossum-utbyggingen 13.12.2018, la merke til at planpolitikerne var fulle av entusiasme.

Den overstrømmende gleden kom noe overraskende, all den tid høringssvarene er preget av kritiske innvendinger og bekymring.

For hva synes Bærums planpolitikere om for eksempel Oslo kommune som «fraråder sterkt» det foreslåtte utbyggingsforslaget? Hovedstaden frykter en bilbasert satellitt med betydelig økning av trafikk- og miljøbelastning.

Statens vegvesen på sin side er skeptiske til kollektivtilbudet og frykter at trafikkproblemene i denne delen av kommunen vil forverres.

Ruter er òg negative og mener at utbyggingen vil bidra til økt bruk av bil, mer kø og store kapasitetsutfordringer i Røakrysset, Smestadkrysset og Vollsveien.

Som andre mener de at utbyggingen på Fossum ikke må skje før fremkommeligheten på Vollsveien er sikret på en tilfredsstillende måte.

Fylkeskommunen stemmer i alt dette, men bringer inn et annet viktig poeng, nemlig at det bør avsettes en større buffer rundt kulturmiljøene.

Det er viktig at Bærums planpolitikere setter seg godt inn i denne kritikken, behandler den og svarer den ut på tilfredsstillende måte.

Det foreløpige svaret kommunen har gitt i saksdokumentene er at «utbyggingen vil skje langt frem i tid», og det er med respekt å melde ikke et tilfredsstillende svar i en så viktig sak.

Som svar på trafikkutfordringene, ser utbyggerne ut til å ha stor tro på at folk kommer til å bruke mindre bil i årene fremover.

Faktum er at Bærums innbyggere bruker stadig mer bil, både totalt og per innbygger. Fra 2016 til 2017 økte kjørelengden med bil i Bærum, mens både Oslo og Asker begge hadde en nedgang (Statistisk sentralbyrå).

Noe mindre jobbkjøring kan en muligens få til, men folk vil fortsette å bruke bilen til andre formål, enten man skal på hytta, handle på Bekkestua eller Røa, hente/bringe til diverse aktiviteter eller har andre daglige gjøremål.

Bildelingsordninger er selvsagt fornuftig, men kan også føre til mer biltrafikk når en i tillegg til å disponere egen bil også kan benytte en delebil.

Ut fra dette er det grunn til å frykte at Fossum vil forbli en bilbasert satellitt. Drømmer om en «bilfritt» samfunn på Fossum må på ingen måte fungere som en forutsetning for politisk behandling i planutvalget.

Vi mener at utbyggingen er altfor omfattende og at omgivelsene vil bli kraftig forringet med fem etasjers blokker.

Dette var flere av politikerne inne på i behandlingen i planutvalget, og noe barnas representant oppsummerte godt i at det «ikke må bli for tett og for høyt».

For tette og høye boligområder gir ikke gode bomiljø, uavhengig av hvor mange biler/kajakker/solcelleanlegg vi deler.

Utnyttelsesgraden på Fossum vil være dobbelt så høy som på Rykkinn, og prosjektet blir 20 ganger større enn Eiksmarka senter. Det blir mange, og det blir tett.

Vi har også hørt Løvenskiold legge frem sine vyer og visjoner og har på mange punkter latt oss begeistre, men merker oss at det er ambisjoner og ikke realiteter utbygger gjerne argumenterer med.

Ut fra dette og mange flere hensyn foreslår vi maks fire etasjer og 1.000 boenheter på Fossum.

Vi merker oss at Løvenskiold ikke har redusert antall boenheter fra 2.000 etter at skolen og barnehagen ble lagt inn på boligområdet. Ut fra dette vil vi oppfordre Bærum kommunes planutvalg til å være ekstra opptatte av at det ikke skal bli for tett og for høyt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

En utbygger, ei heller Løvenskiold, vil sjeldent anlegge dét perspektivet. Det må politikerne sørge for.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler