Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bygg flerbrukshall på Hvalstad

Formannskapet i Asker var i april på befaring ved Hvalstad skole for å lete etter tomt til flerbrukshall, men fant bare problemer. – Bygging av en flerbrukshall i stedet for boliger på stasjonstomten burde vurderes av kommunen og Bane Nor, skriver innsenderen.

Formannskapet i Asker var i april på befaring ved Hvalstad skole for å lete etter tomt til flerbrukshall, men fant bare problemer. – Bygging av en flerbrukshall i stedet for boliger på stasjonstomten burde vurderes av kommunen og Bane Nor, skriver innsenderen.

Foto: TRINE JØDAL

Askers snart største barneskole planlegges uten nærliggende flerbrukshall. Barn og unges oppvekstmiljø bør prioriteres høyere enn dette.

Asker kommune bør gå sammen med Bane Nor og snarest se på muligheten for å bygge flerbrukshall i stedet for boligblokker på Hvalstads stasjonstomt.

Hvalstad skole er planlagt doblet i størrelse i forbindelse med pågående og planlagt massiv boligbygging. 

På grunn av arealknapphet og vanskelige grunnforhold på tomten til Hvalstad skole ser det ut til at kommunen foreløpig har landet på at skolen må nøye seg med en gymsal, og ikke en flerbrukshall på stedet (Budstikka 20. april).

En flerbrukshall ser foreløpig ut til å bli plassert ved Nesbru videregående skole, cirka 1,8 km gang-/sykkelvei unna Hvalstad skole (eventuelt omvei via sterkt trafikkerte bilveier, E18/Slemmestadveien). 

Det er utstrakt misnøye med dette.

Samtidig foreligger planer om såkalt knutepunktfortetning med boligblokker på Bane Nors tomt på Hvalstad stasjon.

Bygging av en flerbrukshall i stedet for boliger på stasjonstomten burde vurderes av kommunen og Bane Nor.

Stasjonstomten virker lite egnet til Bane Nors boligblokker, blant annet på grunn av støyforhold og særlig tilpasning til den verneverdige stasjonsbygningen (Hvalstads «signalbygg»), slik kravene er skissert i brev datert 30.09.19 fra Fylkesmannen til boligprosjektets arkitektfirma. 

Det er også sådd betydelig tvil om i hvilken grad slike knutepunkt-stasjonsnære boligutbygginger her på disse kanter gir den tilsiktede «knutepunkteffekt» når de fleste av kjøperne ser ut til å være enten ute av eller snart ute av arbeidslivet (Budstikka 25. september).

En flerbrukshall på stasjonstomten vil sannsynligvis langt lettere kunne tilpasses til stedet og gi en langt høyere trafikal gevinst som knutepunktutbygging.

Det bør også her nevnes at det på en nabotomt til stasjonen, den såkalte Acem-tomten, er planlagt bygget 100 nye leiligheter. Det aktualiserer ytterligere mangelen på flerbrukshall ved Hvalstad skole.

Det haster. En flerbrukshall ved skolen, og ikke en liten gymsal som nå er i planene, burde være en selvfølge og var med i de opprinnelige planer for utbygging av skolen.

En avtale med Bane Nor om alternativ bruk av tomten vil kunne være svært fordelaktig for begge parter.

En avtale med Bane Nor om alternativ bruk av tomten vil kunne være svært fordelaktig for begge parter.

Med tilknytning til bygda her siden slutten av 1960-tallet, og som pappa til idrettsjente og også som barnelege, har jeg naturlig nok fulgt utviklingen her på Hvalstad i lang tid med spesielt fokus på skole- og fritidstilbud. 

At skole- og idretts-/fritidstilbud bør komme både mest mulig nær hverandre og nær der barna bor, burde være et helt sentralt mål tidlig i planlegging av et oppvekstmiljø. 

Jeg synes det er meget vanskelig å forstå at de store lokaliseringsproblemer det her er snakk om ikke kunne vært unngått ved tidlig og samvittighetsfull planlegging. 

Det er forhåpentligvis fortsatt muligheter til å rette noe på dette.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.