Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Busoppveien, boliger for utviklingshemmede

– Landskap, jordvern, naturmangfold og friluftsinteresser er viktige momenter. Det har imidlertid vært lite fokus på utviklingshemmede som allerede bor i samme område (Brekkeski og Nordby), og de som er påtenkt å flytte til Busoppveien, skriver innsenderne.

– Landskap, jordvern, naturmangfold og friluftsinteresser er viktige momenter. Det har imidlertid vært lite fokus på utviklingshemmede som allerede bor i samme område (Brekkeski og Nordby), og de som er påtenkt å flytte til Busoppveien, skriver innsenderne.

Foto: KARL BRAANAAS

Planlegging av boliger for personer med utviklingshemming i Busoppveien har vært behandlet i lengre tid, og det har kommet mange innsigelser. 

Disse har hatt fokus på landskap, jordvern, naturmangfold og friluftsinteresser, og dette er viktige momenter.

Det har imidlertid vært lite fokus på utviklingshemmede som allerede bor i samme område (Brekkeski og Nordby), og de som er påtenkt å flytte til Busoppveien. 

Disse personene har alle et stort bistandsbehov og er vare for ytre påvirkninger. Begrunnelsen for å opprette Brekkeski og Nordby i sin tid var at dette var personer som ikke kunne bo mer sentralt, da de lett ble negativt påvirket av omgivelsene og «trengte beskyttelse». I realiteten er dette segregering uavhengig av begrunnelse. 

Nå planlegger kommunen å plassere flere med lignende utfordringer, sammen med dem som i utgangspunktet trenger ro og stabilitet. Ved å samle flere personer med de samme utfordringer, gjøres situasjonen mer ustabil og utfordrende for alle.

Ett av kommunens argumenter for samlokalisering, er at de kan spare fem årsverk og satse på en form for sambruk ved å hente inn personalet fra den ene boligen om det oppstår vansker i den andre. 

Da har kommunen allerede i utgangspunktet satset på for lav bemanning. Her er det tydelig at økonomien teller, og ikke den enkeltes behov. 

Et annet argument for å samle en større gruppe, er behovet for fagkompetanse. I praksis viser forskning at kvaliteten også når det gjelder det faglige, blir dårligere i større boenheter. 

Det viktigste, og spesielt for denne gruppen, vil være å etablere et tilbud med få og stabile relasjoner både når det gjelder tjenesteytere og andre nærpersoner. Faglig veiledningsbehov er også et argument, men det bør kunne løses digitalt/Teams.

Personer som i dag bor i Brekkeski og Nordby, trenger mye oppfølging for å ha en best mulig livskvalitet og få dekket sine individuelle behov. Det samme gjelder dem som er tenkt flyttet inn i Busoppveien. 

Ved å samle disse (til sammen 21-22) personene på et lite område, vil trolig alle få et dårligere tilbud. Bygging av denne typen institusjonslignende segregerte boliger til personer med utviklingshemming strider helt klart med nasjonale føringer etter ansvarsreformen (HVPU) og konvensjonen om rettighetene til funksjonshemmede (CRPD).

Kommunen opplyser at de har sett på flere områder for å etablere boliger til personene det gjelder, men hevder at de ikke har funnet noe egnet sted.

 Dette er vanskelig å forstå, og NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) Bærum mener kommunen bør gjøre nye forsøk for å få til en annen og bedre plassering.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.