Dette er Budstikkas lederartikkel mandag 23. juli.

Jubileet markeres blant annet ved 120 møter med dagens innbyggere på sistesiden fra i dag og frem til selve åremålsdagen den 10. desember.

Da «Asker og Bærums Budstikke» først utkom i 1898, var Norge ennå ikke en selvstendig nasjon og det var fortsatt mange år til Asker og Bærum ble administrativt organisert som dagens kommuner.

Det er med ærefrykt vi blar i de historiske arkiver og finner datidens avissider fra unionsoppløsning, to kriger, dyrtid og en rivende samfunnsutvikling etter 2. verdenskrig.

Dagens innbyggere kan bla i Avisarkivet på Budstikka.no og se de originale saker, bilder, annonser og avissider for hver eneste avisdag helt fra 1800-tallet. Det er et eksempel på unike muligheter og tjenester som digitalisering har gitt oss i vår tid.

Da boktrykker Jørgen Kanitz som den første redaktør startet avis i Sandvika på slutten av 1800-tallet, var det langt mellom folk i de geografisk vide bygdene.

Til sammen bodde det mindre enn 14.000 innbyggere i hele Asker og Bærum den gang. I dag bor det mer enn 185.000 mennesker her – fra 2020 blir Asker utvidet og da vil det bo over 210.000 innbyggere i regionen vest for hovedstaden.

Det er en fantastisk historie om et Norge i miniatyr, der dyktige fagpersoner fra hele landet har strømmet mot det interessante arbeidsmarkedet rundt hovedstaden ved vakker fjord og mark og et godt klima for aktivitet og friluftsliv i le av fjellene mot vest.

Fra 2020 vil både Asker og Bærum begge være blant landets største kommuner i folketall, rett bak de fire største byene i Norge. Kommunene våre troner på topp i en rekke statistikker fra innbyggertilfredshet til oppvekstvilkår og «bunner» samtidig statistikker det er fint å score lavt på, som arbeidsledighet eller medisinbruk blant innbyggerne.

Dette skal vi glede oss over, og forsøke videreføre der vi kan, hver og en. Alt dette betyr likevel ikke at det ikke er nok av utfordringer for en lokalavis å drive nyhetsdekning på. Asker og Bærum står foran den samme eldrebølgen og reduserte veksten både i folketall og økonomi som resten av landet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er alltid ubehagelig å stramme inn. Også våre kommuner har utfordringer med å få alle unge eller innvandrerbefolkningen i lønnet arbeid. Store utbygginger og omveltninger i klimapolitikken må ledes med forstand, til fellesskapets beste, også i fortsettelsen.

Hva angår lokalavisen, må den som andre dagsaviser takle tøff internasjonal konkurranse i annonsemarkedet. God økning i antall abonnenter i jubileumsåret så langt gir likevel 57 ansatte i dag viktig medvind mot nye 120 år.

«Det er en fantastisk historie om et Norge i miniatyr

Dette er Budstikkas lederartikkel mandag 23. juli.