Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Brudd på lærernormen i Bærumsskolen

– Ap er glad for at Statsforvalteren er tydelig i sitt svar. Elevene skal selvfølgelig ha det antallet lærere de har krav på, også i Bærum, skriver Elisabeth Nesset i Bærum Ap.

– Ap er glad for at Statsforvalteren er tydelig i sitt svar. Elevene skal selvfølgelig ha det antallet lærere de har krav på, også i Bærum, skriver Elisabeth Nesset i Bærum Ap.

Foto: KNUT BJERKE

Ved behandlingen av Bærum kommunes budsjett for 2021–24 foreslo kommunedirektøren at Bærum kommune skulle bryte norm for lærertetthet da denne ikke lenger er fullfinansiert.

Dette betyr at elevene i Bærum nå har hatt færre lærere enn det vi er pålagt. Flertallet med H, V, Frp og KrF stemte for kommunedirektørens forslag om å bryte normen mot Ap, SV, Rødt og Pensjonistpartiets forslag om å oppfylle normen ut skoleåret 2021–22. 

Ap og de andre mindretallspartiene tok derfor initiativ til en lovlighetskontroll av dette vedtaket.

Svaret fra Statsforvalteren når det gjelder lovlighetskontrollen forelå oss politikere i juni. Her er Statsforvalteren tydelig på at det er avdekket feil ved Bærum kommunes tolkning av lærernormen. 

Statsforvalteren viser til opplæringsloven hvor det står at det er kommunen som har ansvaret for at kravene i loven og forskriften til loven blir oppfylt, og at dette også innebærer at den må stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige for at kravene skal kunne oppfylles. 

Videre er Statsforvalteren tydelig på at det ikke er gitt adgang til å gjøre unntak fra lærernormen selv om den ikke lenger er fullfinansiert:

«Kommunen må dermed omfordele eller tilføre ressurser slik at kravene i lærernormen oppfylles, og den kan ikke legge opp til at kravene oppfylles dersom det bevilges tilstrekkelig midler fra staten.» 

Statsforvalteren avslutter med at det forutsettes at kravene til lærernormen oppfylles frem mot skolestart 2021/22.

Normen for lærertetthet er en minstenorm som skal sikre at det maks er 15 elever per lærer på 1.- 4. trinn og maks 20 elever per lærer på 5.–10. trinn. 

På forespørsel av Ap fikk politikerne i Bærum et notat som viser at det etter tilsyn fra Statsforvalteren fremkom avvik ved 8 skoler i Bærum og en mangel på totalt 11,5 lærere.

Ap synes det er spesielt at en skolekommune som Bærum bevisst går inn for å bryte norm for lærertetthet med begrunnelse i trangere økonomi og en ny opplæringslov hvor det kanskje vil forekomme endringer når det gjelder krav til lærertetthet. 

Enda mer spesielt er det at H, V, KrF og Frp, partiene som i sin tid innførte normen nasjonalt, aksepterte dette og på mange måter salderte sitt alternative budsjett på bekostning av elever og lærere i Bærumsskolen. 

En mangel på 11,5 lærere vises kanskje ikke på skoleresultatene i vår kommune, men de kan likevel ha en avgjørende betydning for at den enkelt elev mestrer, lykkes og trives bedre på skolen. 

Ap er derfor glad for at Statsforvalteren er tydelig i sitt svar. Elevene skal selvfølgelig ha det antallet lærere de har krav på, også i Bærum.

I høst er det valg. Ap vil ansette flere lærere, blant annet ved å følge opp norm for lærertetthet minimum på kommunenivå hvor hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov vil bli ivaretatt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.