Takk til dem som utfører dette.

Les også: Dårlig brøyting i Bærum

Les også: God brøyting i Bærum

Men jeg har ett spørsmål:

Når det kjøres snøfreser langs veikanter og på fortau, blir til dels store mengder snø kastet inn i våre private innkjørsler.

Imidlertid hadde jeg en hyggelig opplevelse for kort tid siden: Jeg sto og måkte i vår innkjørsel da en kommunal snøfreser kom oppover fortauet. Akkurat da den passerte min innkjørsel, ble kanonen dreiet slik at snø ikke ble kastet inn i innkjørselen, men i en annen retning,

Men dette har vært en engangsopplevelse. Og mitt spørsmål er:

Er det bare enkelte typer snøfresere som kan gjøre det slik?

Er det så komplisert å gjøre dette at føreren lar det være for å spare tid?

Eller er det rett og slett at føreren ikke gidder?

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Snø som er kastet inn i innkjørselen fra snøfresere, skaper en betydelig mengde ekstraarbeid for oss manuelle måkere, og det ville være fint om dette kunne unngås.