Hun uttrykker ganske stor misnøye.

Les også: Dårlig brøyting i Bærum

I særdeleshet går hennes misnøye ut på at kommunen har satt bort måkingen til private, som i tillegg har for små traktorer.

For min egen del må jeg si at jeg er imponert over hvordan fortau og gangveier er blitt måket i vinter.

Jeg går en morgentur med min hund hver morgen ved 07.15-07.30-tiden, og etter nattlig snøfall opplever jeg som regel at traktoren har vært der før meg.

Fortauet er nymåket og fint. Helt fortreffelig, mener jeg.

Og min erfaring er at det tar ikke lang tid etter at snøen har falt før også litt mer «perifere» fortau og gangveier er måket.

Hensynet til oss gående synes jeg kommunen har tatt veldig godt tatt vare på.

Verre er det med måking av veiene.

Fylkesveiene og andre hovedveier blir jo grundig måket og (dessverre) også saltet.

De mindre veiene har det ofte vært så som så med.

Et eksempel er Øygardveien, som i en lang periode i vinter var så smal at fortauet måtte tas i bruk for å hindre møtende biler i å treffe hverandre.

Fortauene har ikke alltid vært perfekte, men i det store og hele gjør de private en meget god jobb.

Til og med den lille blindveien vi bor i, blir måket.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Så jeg gir honnør til kommunen og dem som måker.