Det er umulig.

Les også: Vi står han av

Les også: Kommunen: Måk skikkelig – eller pung ut

De private har heller ikke like lett tilgang på utstyr eller skilt for midlertidig parkeringsforbud for snørydding langs veikantene.

De får luselønn og har ikke økonomi til å kjøpe inn tunge lastebiler med veiskraper og annet helt nødvendig utstyr.

Derfor er nå de fleste veiene i Bærum måkt så dårlig at de ser ut som en privat innkjørsel med issvuller, dype hjulspor, tette dreneringskummer, høye brøytekanter og digre snøhauger.

Privatisering av snørydding er en gedigen tabbe.

Kommunens ansatte hadde tidligere full tilgang til skikkelig utstyr, turnus og tett samarbeid med kolleger.

Ikke klag på yrkesstoltheten – sett deg på en liten traktor selv, og prøv å gjøre den samme jobben som en stor lastebil med snøryddingsutstyr.

Nå er alt lagt ut på anbud, og arbeidsforholdene for dem som måker, er elendige.

Når det trengs må de holde på dag og natt om de skal oppfylle kravene.

Det verste er at dette går ut over deg og meg.

Brøytingen koster mer av våre skattepenger fordi det må kjøpes tjenester fra flere aktører.

Trafikkulykker og skader på grunn av is øker, og vi får håpløse kjøre- og parkeringsforhold hver eneste vinter.

Med alt mildværet øker flomskadene enormt fordi dreneringskummer går tett når ikke veien skrapes godt nok.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er bare én eneste fordel med små traktorer – vi får flere dager med ski- og sparkeføre midt i veien.