Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Brønnøya – en perle i Asker

Det er flere eksempler på at fast bostatus kan være like ivaretagende med hensyn til skjøtsel og sårbare områder som fritidsbebyggelse, mener de tre sentrale Høyre-politikerne i Asker.

Foto: EVA GROVEN

Vi ser behovet for en helhetlig bolig- og fritidsboligpolitikk i vår nye kommune. Dette behovet forsterkes i saken om Brønnøya. Den viser feil registrering av helårsboliger forut for reguleringsplanen av 1995.

Ved gjennomgang av planhistorikken for Brønnøya (som fremkommer i kommunens saksfremlegg med vedlegg ved behandling av Brønnøya i 2018 og 2019), kan vi konstatere at det helt fra den første reguleringsplanen ble vedtatt for Brønnøya i 1929 og frem til 1995, gjaldt en lik regulering for alle øyas parseller med rett til villamessige eneboliger.

Status på øyas bebyggelse var altså ikke fritidsbebyggelse før man startet kommuneplanarbeidet i 1990. Regulering til fritidsbebyggelse skjedde først ved vedtaket i 1995.

Vårt viktigste anliggende i saken om Brønnøya i kommunestyret 11. juni i år var å innrømme feil. Vi har definert feil bostatus gjennom svært mange år og medvirket til en forskjellsbehandling av Brønnøyas grunneiere. I vedtaket erkjenner kommunestyret at reguleringsplanen for Brønnøya av 1929 var en plan for villamessig boligbebyggelse. Dette gjaldt frem til nytt reguleringsvedtak i 1995 hvor arealformålet ble definert som fritidsbebyggelse.

Dette er stadfestet av Miljøverndepartementet i brev til kommunen, både i 1982 og 1991 hvor vi siterer følgende: «Av saksdokumentene fremgår det at gjeldende reguleringsplan for Brønnøya er stadfestet 24. juli 1929.» Og videre: «Parsellene skal bebygges villamessig med en frittliggende enebolig i høyst en og en halv etasje».

Kommunestyrets oppdrag av 17. april 2018, der bygningsrådet skulle følge opp som en egen sak å avklare om det var skjedd feil ved registrering av helårsboliger i forbindelse med planprosessen forut for 1995-planen, anses dermed å være ivaretatt.

Samarbeid om felles mål er viktig

I kommunestyret 11. juni i år besluttet vi at temaet fleksibel arealbruk bolig/fritidsbolig skal følges opp ved utarbeidelse av ny kommuneplan for Asker. Kommunestyrets prinsipielle føringer for regulering av Brønnøya, vedtatt 25. august 2009, tas med videre i den nye kommuneplanen.

Vi har i dag 4.000 fritidsboliger som vi mener bør være gjenstand for et fleksibelt arealformål med gode bestemmelser som ivaretar biologisk mangfold, skjøtsel og miljø, med tilknytning til vann og avløp.

Det er flere eksempler på at fast bostatus kan være like ivaretagende med hensyn til skjøtsel og sårbare områder som fritidsbebyggelse. Samarbeid om felles mål er viktig, det viser blant annet flere øyer i Stockholms skjærgård. Så lenge hensynene til naturmangfold og god skjøtsel blir ivaretatt, og det er orden på vann og avløp, syns vi det er fint om folk kan velge selv om de vil bo i en fritidsbolig eller «vanlig» bolig.

Ingenting av dette endrer Asker Høyres syn på Brønnøya: Asker Høyre er garantist for et grønt og bilfritt Brønnøya.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.