Ved nedkjørselen til Huldreveien 1–17 er det i dag rett og slett kaotiske tilstander og utrygge forhold.

Les også: Borgenfolk klappet for politikerne

Les også: Bygg flere rekkehus

Her er krangling, kø av biler som sperrer for andre, ulovlig parkering og uklare private skilt.

En bil har trillet rett inn i nummer 17, og redningsbiler blir i verste fall hindret.

Det er også store ujevnheter og dumper i asfalten. Øverste del av Huldreveien er dessuten ganske bratt like før en skarp sving. Det er også mange skilt der.

Asker garasjelag er et selvstendig anliggende, både i økonomiske og praktiske forhold. På grunn av svært lite vedlikehold i cirka 40 år må det nybygg til.

Derfor er det inngått et tett samarbeid med Asker og Bærum boligbyggelag (ABBL). Hvis de får bygge boenheter oppå garasjehusene, kan de hjelpe garasjelaget.

«For å lage omelett, må man knuse noen egg», er det blitt sagt flere ganger på informasjonsmøter. Altså en slags vinn-vinn-situasjon for begge parter. Men når noen vinner, er det alltid tapere.

Beboere har i cirka 50 år leid plasser til en ok pris inne i garasjehusene. Men nå må de kjøpe plasser, noe som for flere ikke er greit. I blokkene her bor det, ifølge medieoppslag, mange med lave inntekter.

Flere parter er involvert i prosjektet: Asker kommune, Askerlia fellesråd, alle de forskjellige sameiene som er selvstendige enheter (ti i Huldreveien og to i Ove Jensens vei). Dessuten er det flere private eiere, med mange etterkommere som har arvet arealer etter forfedre som har eid gårder.

Her er mange mennesker som er selveiere av boenhetene sine og som hver har eierskap til hver sin brøkdel. Dessuten har tomteforholdene vært/er diffuse og forvirrende.

Taperne? I hvert fall alle de som bor i blokken nærmest, og som av ulike årsaker er mye hjemme. Det gjelder særlig de som bor i Huldreveien 17 (nærmest garasjehuset med gildehallen), 15, 13 og 11.

De får dårligere utsikt, mindre dagslys mot bakkenivå og blir utsatt for flere biler (selv om inn-/utkjørselen til nytt garasjeanlegg blir flyttet). De får også mer forurensning og støy fra bilene.

På siste informasjonsmøte nylig fikk vi vite at byggeplanen er trinnvis oppdelt. Det hørtes fornuftig ut med hensyn til det økonomiske, altså «sikkerhetsventiler»: Aller først bygging av rekkehus med egne garasjer nedenfor Huldreveien 99, altså blokken som er nærmest Asker sentrum. Disse må selges før byggingen oppover til de tre garasjehusene starter.

Det er positivt at de til dels stygge og ødelagte garasjehusene blir borte, og at nye garasjeplasser blir plassert under jordoverflaten.

Men det er negativt at de felles utearealene er blitt totalt forandret og borte i løpet av alle disse årene.

Nå må barna mer og mer leke der det er apparater, noe de har nok av i barnehager og på skolene.

Det naturlige, det vil si trær, kratt, busker, små fotballbaner og så videre, er snart en saga blott. Nå for tiden er det ballbinger, trampoliner og inngjerdede baner til mange typer idrett. Ikke bra for barns utvikling.

I snart 50 år har Huldreveien ikke hatt gangfelt. Er det ikke i seneste laget at det skal lages nå?

Det var 70–80 beboere til stede på informasjonsmøtet på Borgen ungdomsskole. Tonen blant en del deltagere var krassere enn før.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det har vært god informasjon underveis i flere år, og det er prisverdig. Det har også vært åpenhet og oppfordring til alle parter om å uttale seg. Det er herved gjort fra meg.