Da håper jeg NAF også bidrar til å informere om hvilke partier som kjemper for lavere bompenger, og hvilke som kjemper mot bompengekutt.

Les også: Eks-statsråd med selektiv hukommelse

Les også: Kamp mot bompenger

Frp er NAFs eneste venn i Stortinget. Likevel har NAFs nye kommunikasjonssjef Camilla Ryste valgt å angripe Frp.

Kanskje ikke overraskende, siden hun inntil for få måneder siden var sentral i Arbeiderpartiet og rådgiver til Jonas Gahr Støre.

NAF har dermed fått en kommunikasjonssjef som inntil nylig kjempet imot bompengekutt og for høyere bilavgifter.

Da Frp fikk gjennomslag i regjeringen for kutt i bompenger, så sto Ryste klar i Stortinget til å kjempe mot slike kutt. Faktisk har Ap i hvert statsbudsjett de siste årene foreslått å fjerne regjeringens bompengekutt.

Tilsvarende – da regjeringen foreslo reduserte bilavgifter, så foreslo Ap i stedet økte bilavgifter.

Og dessverre, allerede i 2015 så vi at blant annet Ap, SV, SP og KrF fikk flertall i Stortinget for å legge bompengekutt på is. Da foreslo H/Frp-regjeringen en tilskuddsordning som skulle øke de statlige bevilgningene til alle bomprosjekt. Ap var imot. Ryste kjempet mot bompengekutt.

Nå er plutselig den samme Ryste dypt såret og vonbroten på vegne av NAF, over at Frp ikke har kuttet bompengene. Nå er det pyromanen som kritiserer brannvesenet. Det klinger dårlig.

Det er også oppsiktsvekkende at Ryste kritiserer Frp for at byene får innføre rushtidsavgift. Hennes eget parti var kraftig forkjemper i Stortinget for å tillate dette og fikk flertall, og det er hennes lokale partifeller i mange byer som vedtar rushtidsavgiften lokalt.

Det er ikke likegyldig hvem som styrer. NAF må slutte å late som at alle partier mener det samme.

NAF burde vite at Frp har klart å kjempe frem flere forbedringer også når det gjelder bompenger.

Bompengeandelen i nye veiprosjekter er betydelig redusert under dagens regjering. Vi har kjempet frem budsjettkompromisser hvor bomgjeld er fjernet i åtte prosjekter, slik at man unngår bomstasjoner.

Vi har fått til vedtak som gir økt statlig bidrag til over 40 bomprosjekter. Rabatten på bombrikke er blitt doblet til 20 prosent i nesten alle prosjekter.

Vi har redusert antall bomselskap fra over 50 til 5. Det gir rom for lavere administrasjons- og finansieringskostnader.

Men ja – mange bilister nær de store byene opplever vekst i antall bomstasjoner og takster, etter at lokale kommunestyrer innfører sine bomringer.

Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ved neste valg skal stemme på et parti som kjemper for å redusere bompengenivået.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg tviler sterkt på at NAFs kommunikasjonssjef vil gi samme løfte. Da bør hun også slutte å lure NAFs medlemmer til å tro at hun er oppgitt over bompengenivået.