NAF har ikke alltid vært det. Jeg håper at denne dreiningen hos NAF fører til at organisasjonen nå setter kreftene inn mot partiene som kjemper for bompenger.

Les også: Bompenger: Vi gratulerer!

Les også: Bompenger i Bærum

Skal vi vinne frem for lavere bompenger, så må velgerne, både NAF-medlemmer og andre forstå hvem som kjemper deres sak.

La meg gi noen eksempler. I 2015 fikk Frp gjennomslag i regjeringen for å redusere bomtakster i mange titalls veiprosjekt. Saken ble fremmet for Stortinget som en del av bompengereformen.

Men da Stortinget behandlet saken, ble bomkuttene stoppet av opposisjonen. De ønsket ikke en slik ordning med bomkutt. Det gjaldt også Arbeiderpartiet som Camilla Ryste da jobbet for.

I de største byene velger de samme partiene å innføre eller utvide bomringene, mot FrPs protester. Med andre ord – NAF har én klar kampfelle og veldig mange motstandere.

Dessverre har mediene lagt pennen bort når Frp og regjeringen har kjempet for bomkutt, men tapt i Stortinget. NAF lar det også forbli taust om saken.

Når bomprotestene nå har økt, så er mediene derimot raske til å spørre hvorfor Frp ikke kutter bompengene siden vi har samferdselsministeren.

De burde stilt spørsmålet til flertallet i Stortinget som stopper kuttene. Dagens situasjon har oppstått fordi FrPs politikk ikke har fått gjennomslag. Protestene mot bompengene tilsier at Frp burde fått mer gjennomslag, ikke mindre.

Vi har mange eksempler på at vi lytter til grasrota, slik NAF etterlyser. Med Frp i regjering har veisatsingen økt kraftig, mens bilistenes totale avgifter/bompenger har ligget flatt.

Ja, bilistene betaler faktisk mindre til statskassen i dag enn for fem år siden. Mens bilistene tradisjonelt har vært en melkeku for statskassen, så bruker det offentlige nå mer til veiformål enn bilistene betaler inn.

Venstresiden kritiserer dette og mener bilistene må skattlegges hardere for å dekke alle veikostnader. For Frp er god infrastruktur et fellesgode.

Alt er ikke negativt. Selv om opposisjonen (som har flertall) har stoppet mange bomkutt, så har Frp klart å kjempe frem flere forbedringer også når det gjelder bompenger.

Rabatten på bombrikke er blitt doblet til 20 prosent. Vi reduserer antall bomselskap fra over 50 til 5. Det gir rom for lavere administrasjons- og finansieringskostnader. Vi har kjempet frem budsjettkompromisser hvor bomgjeld er fjernet i åtte prosjekter, slik at man unngår bomstasjoner.

Og nylig vant vi frem med vedtak som gir økt statlig bidrag til over 40 bomprosjekter. Og, bompengeandelen i nye prosjekter er betydelig lavere nå enn da de rødgrønne styrte.

Men ja – mange bilister nær de store byene opplever vekst i antall bomstasjoner og takster, etter at lokale kommunestyrer innfører sine bomringer. Valget neste høst er en sjanse til å si at nok er nok.

Jeg har merket meg at enkelte aviser og journalister liker å gi Frp skylden for bompengeutviklingen.

Det overrasker meg ikke, når man vet hvor disse står politisk. Slik journalistikk minner likevel mest om «pyromaner som kritiserer brannvesenet for at det brenner».

Leserne bør etterlyse balansert dekning av bompengesaken. Hvem stemmer for og hvem stemmer imot.

NAF trenger i alle fall ikke være usikre på hvor Frp står. Problemet vårt er manglende støtte fra øvrige partier.

Vi lovet i valgkampen 2017 å kjempe mot bompenger. Det gjør vi. Vi lærte grundig fra valgkampen 2013 at vi ikke kunne love at vi skulle fjerne alle. Til det var motstanden hos de andre partiene for sterk.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Men det er dere som velgere som bestemmer hvem som skal representere dere i landets folkevalgte organ. Er man mot bompenger, gir det seg selv at valget bør være Frp.