Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Boligstiftelsen i Bærum leverer

På Emma Hjorth har Stiftelsen Utleieboliger i Bærum bygget boliger. Lars Slyngstad (t.v.) var en av dem som flyttet inn i 2017. Artikkelforfatteren Ole Kristian Udnes i midten.

FOTO: KARL BRAANAAS

Helt siden 1989 har Bærum kommune hatt en egen stiftelse med formål å skaffe rimelige utleieboliger for ungdom i Bærum.

Stiftelsen Utleieboliger i Bærum (UBB) driver i dag en viktig virksomhet, med det dyre boligmarkedet vi har i Bærum. Boligene leies ut uten innskudd til ungdom i en livsfase der de ikke har råd til kjøp av egen bolig.

Stiftelsen kan ikke selge boliger, med mindre det er for å finansiere nye boliger. Stiftelsen rår derfor over en stadig større formuesverdi i utleieboliger, for tiden over 400 mill. kr. Stiftelsen er skattefri, og det bidrar til lavere husleie for ungdommene.

Fra 2015 har styret i stiftelsen bestått av leder Gisle Bjugn (H) og medlemmene Mari Hjemdal (H), Anne Braathen (SV), Daniel Walter (A) og Jon Roar Selenius (Frp).

De siste årene har aktivitetsnivået i stiftelsen vært høyere enn vanlig, med gjennomføring av flere store prosjekter, herunder det nye prosjektet på Emma Hjorth med 60 nye utleieboliger. Nå arbeider styret målbevisst med å delta i kommunens nye boligprosjekt i Vallerveien 146. Her skal det utvikles et nytt og spennende boligkonsept: «Det gode nabolag.»

Boligstiftelsen er hverken aksjeselskap eller kommunalt foretak, som kommuner vanligvis benytter. Stiftelsen skal likevel sende årsregnskaper til Bærum kommune. Stiftelsen har alltid overholdt sin rapporteringsplikt og oversendt regnskapene til kommunen v/ordfører. Det er ordførerens oppgave å videreformidle dette til de politiske partiene i Bærum.

Etter mitt skjønn har stiftelsens styre i perioden 2015–19 utført sitt arbeid på aller beste måte og fullt ut ivaretatt kommunens formål med stiftelsen. Antall utleieboliger er fordoblet. Det er god økonomistyring. Det har vært løpende kontakt med Stiftelsestilsynet. Rapportering til kommunen er utført slik vedtektene bestemmer.

Styrets samlede godtgjørelse på kr 260.000 er avklart med Stiftelsestilsynet og er forsvarlig, sett hen til at styremedlemmene har fullt personlig styreansvar med tilhørende risiko. Stiftelsen har heller ingen administrasjon, kun en forretningsfører (ABBL), noe som påvirker styrets arbeidsmengde. Styremedlemmene deltar blant annet i kontraktsforhandlinger med entreprenører.

Et vesentlig grunnprinsipp i all eierstyring, er at eieren står bak sine styrerepresentanter i deres arbeid og viser dem tillit. Dette er viktig også for boligstiftelsen. Er det forhold Bærum kommune ønsker å ta opp, må kommunen be om et dialogmøte.

Styret har nok savnet dialog med Bærum kommune. Mange henvendelser fra stiftelsens styre er ikke blitt besvart fra politisk side. – Ettersom stiftelsen faller utenom det normale opplegget for eierstyring gjennom eierutvalg og generalforsamling, bortfaller også slike kontaktpunkter som naturlige anledninger til å anerkjenne stiftelsens arbeid.

La derfor dette avisinnlegget også være en kvittering tilbake til stiftelsens styre for godt utført arbeid i siste kommunestyreperiode.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.