Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Boligprosjektet på Godthaab – en svært dårlig idé

– Vi er klar over at Godthaab ligger inne som et fremtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Dette er helt uforståelig, skriver innsenderne om byggeplanene i området rundt Godthaab Helse og Rehabilitering, som ligger på Øverland langs Gamle Ringeriksvei mellom Haslum og Bærums Verk.

– Vi er klar over at Godthaab ligger inne som et fremtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Dette er helt uforståelig, skriver innsenderne om byggeplanene i området rundt Godthaab Helse og Rehabilitering, som ligger på Øverland langs Gamle Ringeriksvei mellom Haslum og Bærums Verk.

FOTO: PRIVAT

Direktøren på Godthaab Helse og Rehabilitering har hatt to debattinnlegg i Budstikka, det siste 21. september med tittelen «Utbygging på Godthaab».

På oppstartsmøtet med kommuneadministrasjonen i juni presenterte utbygger et planinitiativ. Det besto av hele 20 blokker hvorav noen på fem etasjer. Ti av blokkene var plassert i skogen vest for parkeringsplassen og institusjonsbygget. Blokkene inneholdt til sammen 250 leiligheter.

Skogen vest for parkeringsplassen og institusjonsbygget grenser til Kolsås-Dælivann landskapsvernområde og utgjør dermed buffersonen til verneområdet. 

På bestilling fra Bærum kommune har BioFokus kartlagt naturverdiene i skogen. Den viser at skogen er en kalkskog med blant annet frisk kalkrik edelløvskog. 

Kari Balke Øiseth er styreleder i Naturvernforbundet i Bærum.

Kari Balke Øiseth er styreleder i Naturvernforbundet i Bærum.

FOTO: PRIVAT

Dette er en sterkt truet naturtype. Her er hassel som er et viktig treslag for jordboende sopp.

Finn Otto Kvillum er styremedlem og æresmedlem i Naturvernforbundet i Bærum.

Finn Otto Kvillum er styremedlem og æresmedlem i Naturvernforbundet i Bærum.

FOTO: PRIVAT

Dessuten er har skogen en vegetasjon som er viktig for insektmangfoldet. Ifølge det nye systemet for kartlegging av natur er denne skogen vurdert til høy kvalitet. Den må derfor for all del spares for inngrep.

Så til det nevnte debattinnlegget til direktøren. Der skriver hun blant annet at «Godthaabs prosjekt bruker FNs bærekraftsmål som grunnlag for utviklingen», hva hun nå måtte legge i det når de ønsker en så omfattende nedbygging av sin eiendom. 

Videre skriver hun at «Vi har ingen intensjon om å rasere skogen …» Intet er bedre enn det.

Vi er klar over at Godthaab ligger inne som et fremtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Dette er helt uforståelig for oss, særlig siden området tidligere ble regulert som bevaringsområde. Å bygge boliger her bryter derfor med både gammel og ny arealstrategi. 

Selv om det er boliger i Edelgranveien og noen boliger litt lenger opp i Gamle Ringeriksvei, så ble disse bygget før kommunen vedtok at boligbyggingen primært skulle foregå i sentrene, knutepunktene og i noen grad langs banene.

Helseforetaket på Godthaab ble etablert i 1925 under navnet Godthaab Rekonvalesenthjem. Det var nok ikke tilfeldig at det ble anlagt der det ligger med sine naturskjønne omgivelser. Vi vet jo at naturen er god terapi for syke som skal komme til hektene igjen. 

Tidligere hadde det til og med sitt eget gartneri. Og så har det sin egen «krigshistorie». Under 2. verdenskrig beslagla nazistene Godthaab for sitt Lebensborn-prosjekt.

Kommunens administrasjon har heldigvis inntil videre stoppet planene om utbygging. Denne beslutningen må politikerne opprettholde. Ellers vil Bærum miste verdifull natur – og den ærverdige helseinstitusjonen noe av sin sjel.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.