Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Boligpriser i Asker og Bærum

– Sykepleierindeksen viser at en sykepleier nå bare kan kjøpe 2,7 prosent av boligene i Asker og Bærum. Dette er et problem, skriver innsenderne. Her fra Bjerkelundsveien på Bekkestua.

– Sykepleierindeksen viser at en sykepleier nå bare kan kjøpe 2,7 prosent av boligene i Asker og Bærum. Dette er et problem, skriver innsenderne. Her fra Bjerkelundsveien på Bekkestua.

Foto: TRINE JØDAL

Budstikkas lederartikkel 5. august sier at boligmarkedet i våre kommuner er i ubalanse. Det er en god og nøktern beskrivelse, men vi vil ta litt hardere i. 

Boligmarkedet kjører i utforbakke med høyere og høyere hastighet, som ned fra Steinshøgda og Sollihøgda uten skikkelige bremser, og det vet vi går galt.

Prisene har i løpet av de siste årene steget til et vanvittig nivå, og å skaffe seg et trygt hjem er umulig for mange. 

Den månedlige prisrapporten over utviklingen i boligprisene som ble nylig lansert av Eiendom Norge, viser at boligprisene fortsetter å stige i Akershus. Veksten i Asker og Bærum er på henholdsvis 2,7 og 1,8 prosent. 

Haitham El-noush (50) fra Nordre Follo er SVs 2.-kandidat i Akershus ved stortingsvalget.

Haitham El-noush (50) fra Nordre Follo er SVs 2.-kandidat i Akershus ved stortingsvalget.

Foto: CECILIE ABRAHAMSEN

Dette vil vi gjøre noe med. Det trengs politiske grep, for å sikre en sosial og rettferdig boligpolitikk.

Det er et stort problem når andelen av befolkningen som ikke har mulighet til å skaffe bolig i arbeidskommunen, øker. Da mister vi arbeidskraft. 

Det er også et gode at våre barn og unge som vokser opp i kommunene og er kjent her, faktisk har mulighet til å bli værende. Da får vi innbyggere som ønsker å utvikle kommunen og blir deltagende innbyggere. 

Sykepleierindeksen viser at en sykepleier nå bare kan kjøpe 2,7 prosent av boligene i Asker og Bærum. Dette er et problem.

Anita Malmer Solli (49) er gruppeleder for SVs to representanter i Bærum kommunestyre.

Anita Malmer Solli (49) er gruppeleder for SVs to representanter i Bærum kommunestyre.

Foto: MALENE NILSSEN

Vi ønsker at kommunen må gå sterkere inn i boligmarkedet. Som det ble debattert i Budstikka før sommeren, kan ikke kommunen selge ut egne tomter til markedspris. Kommunen må bygge selv. Både boliger for studenter med gode fellesskapsarenaer og leiligheter i ulik størrelse. 

Slik skaper vi gode bomiljø for mennesker i ulike livsfaser. Da vil vi også kutte bokostnadene for studentene, som igjen vil lette trykket på leiemarkedet for øvrig. 

SV ønsker en langsiktig politikk for opprettelsen av en tredje, ikke-kommersiell boligsektor. Det offentlige må ta et større ansvar for at det bygges flere boliger som dekker de reelle boligbehovene.

Dette kan gjøres gjennom å opprette ordninger for ikke-kommersielle boligbyggelag og sørge for at kommuner tar en aktiv rolle i boligmarkedet.

Vi kan ikke med dagens markedsstyrte system og fravær av boligpolitikk bygge oss ut av boligkrisen kommunene vår står overfor. SV ha en boligminister og en nasjonal, forpliktende boligplan for kommunene. 

I tillegg vil vi styrke Husbanken og øke finansiering, slik at Husbanken igjen kan gi lån til flere grupper og være motoren for sosial boligbygging. 

Plan- og bygningsloven må styrkes slik at planmyndigheten kan stille krav om at det skal være en andel rimelige boliger i alle nye prosjekter som skal bygges. Kommuner som har prøvd ut «leie til eie»-ordninger hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, rapporterer om gode resultater. Våre kommuner bør også starte opp med dette.

Løsninger finnes. SV vil bruke dem til å sette kommuner i stand til å ta tak i de store utfordringene i boligmarkedet og sørge for at boligmarkedet jobber for folk heller enn boligspekulantene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.