Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Boligpolitikken er ingen spøk

Ole Kristian Udnes (H, bildet) svarer på Hans Kr. Lingsoms innlegg om boligpolitikk.

Foto: KARL BRAANAAS

Budstikka og Hans Kr Lingsom har i det siste tatt opp viktige spørsmål i boligpolitikken. Men utspillene mangler konkrete forslag til hvilke boligpolitiske virkemidler Bærum kan benytte (som ikke benyttes i dag). De konfronterer også lokalpolitikerne med statlige lovendringer som er «politiske spørsmål i hovedsak for Stortinget».

Jeg kan forsikre både Budstikka og Lingsom om at Bærum kommune i høy grad har fokus på arbeidet med rimelige boliger. Men jeg er enig i at lokalpolitikerne også skal bidra til å sette nasjonal dagsorden.

Innenfor det lovverket kommunen har til disposisjon er det blitt gjennomført vesentlige boligpolitiske tiltak i Bærum de senere år, for å skape grunnlag for nye rimelige boliger i kommunen. De fleste vedtak har vært enstemmige på tvers av alle partier. Og ikke glem at brukte boliger alltid vil være 30 prosent rimeligere enn nye.

Men staten har fratatt kommunene muligheten for å pålegge utbyggere å bygge en viss andel rimelige boliger, gjennom å avstå fra maksimal gevinst i markedet. Det var slik Husbankens virkemidler fungerte tidligere. Derfor må vi nå bruke andre virkemidler, og det gjør vi.

Når det gjelder rimelige utleieboliger, er det naturlig å peke på Stiftelsen Utleieboliger i Bærum, som skaffer slike boliger til ungdom under 35 år. Høsten 2017 åpnet vi 69 nye utleieboliger på Emma Hjorth. Mange nye utleieboliger vil komme på Fornebu for samme kategori boligsøkere, dersom Fornebu kan utbygges som planlagt.

Når det gjelder selveierleiligheter, vil jeg peke på det nye store boligprosjektet på Vøyenenga med nesten 400 rimelige rekkehus og leiligheter, som ble solgt til faste priser uten budkonkurranse. Prisene startet på 2,9 mill. kr. Mange unge boligsøkere har fått sin første eierleilighet her. Det er fortsatt ledige leiligheter i prosjektet, som blir lagt ut for salg i disse dager.

Også i andre nye boligprosjekter vil Bærum utnytte lovverket maksimalt for å sikre rimelige boliger. I nye prosjekter med mer enn 25 leiligheter skal inntil 20 prosent være under 50 m². Planutvalget legger stor vekt på slike reguleringstiltak, jf. det nye prosjektet i Skytterdalen.

I tillegg til mange små leiligheter i nye boligreguleringer, kan det gis rom for lavere parkeringsdekning for å få ned produksjonskostnadene. Krav om bilpoolordninger og andre miljøtiltak kan kombineres med dette.

For å få jevnere geografisk fordeling av rimelige boliger kan kommunen bruke forkjøpsrett for inntil ti prosent av boligene i store prosjekter. I stor grad benytter Bærum kommune Husbankens ordning med etableringslån og etableringstilskudd. – Ordningen fra «leie til eie» videreføres, blant annet i kommunens velferdsboliger.

Bærums høye boligbyggenivå de senere år hjelper også de målgruppene vi her snakker om. Det høye tilbudet av nye boliger gir flere små leiligheter. Samtidig er arbeidsledigheten nede på 1,7 prosent, som følge av regjeringens økonomiske politikk og gode rammevilkår for næringslivet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.